Näringslivskoordinatorn ska bland annat locka nya företag till kommunen.

Johanna Långskog, restonom från Vasa, är ny näringslivskoordinator i Korsholms kommun.

Tio personer hade sökt jobbet och tre kallats till intervju.

Det blir nu Långskogs uppgift att fungera som en av kommunens kontaktpersoner till näringslivet. Näringslivskoordinatorn bistår även näringslivschefen i rådgivning i företagsfrågor och ska aktivt skapa och medverka i olika samarbets- och utvecklingsinitiativ tillsammans med det lokala näringslivet.

Till arbetsuppgiften hör att locka nya företag till kommunen samt att marknadsföra de möjligheter för företagande som finns i Korsholm.