Kommunstyrelsen fattar kanske beslut om tjänsterna redan denna månad.

Kronoby har två topptjänster lediga inom kommunen.

Dels söker man en förvaltningschef, som förväntas vara en ledare med god samarbetsförmåga, kunskap om ekonomi och en lämplig arbetserfarenhet. Förvaltningschefen hör till kommunens ledningsgrupp och är sektorchef för allmänna kansliet.

Dels söker kommunen en ”mål- och utvecklingsinriktad” bildningschef med insikter i bildningssektorn och förtrogenhet med förvaltning och ekonomi. Också bildningschefen hör till kommunens ledningsgrupp och är sektorchef inom skola och dagvård.

Tre personer sökte förvaltningschefstjänsten:

  • Katarina Kronlund, Kronoby
  • Susanne Nyberg, Pedersöre
  • Carola Wiik, Kronoby

Fem personer sökte bildningschefstjänsten:

  • Per Leino, Mariehamn
  • Niklas Vidjeskog, Jakobstad
  • Matts Pettersson, Pedersöre
  • Johan Sundell, Karleby
  • Ida Kronholm, Jakobstad

Kommundirektör Malin Brännkärr säger att man hoppas på en snabb process och att kommunstyrelsen kan fatta beslut om tjänsterna sista februari. Tidtabellen beror dock på hur intervjuerna kan genomföras.