Tanken är att anställningen gör att ekonomi- och personalärenden sköts mera adekvat.

Fem personer hade sökt tjänsten som personalchef i Kristinestad. De sökande var:

  • Simon Bobäck, merkonom, Kristinestad
  • Christan Kindt, studentmerkonom, Kristinestad
  • Agneta Wedenberg, PeM, Borgå
  • Satu Berg, tradenom, Kristinestad
  • Kita Westerlund, socialarbetarexamen, Kaskö.

Stadsstyrelsens val föll på Agneta Wedenberg, på basis av ”erfarenhet och kunskap”, skriver stadsdirektör Mila Segervall i ett e-postmeddelande till Kommuntorget.

Anställningen av en personalchef motiveras, i ett tidigare beslut av fullmäktige, med att personal- och ekonomiärenden kan skötas på ett mer adekvat sätt. Den nuvarande ekonomi- och personaldirektören kan framöver enbart ha hand om ekonomin medan den nya personalchefen i princip kommer att ägna sig åt personalfrågor.