Finlands Kommunförbunds tidskrift Kommuntorget och webbtjänsten Kommuntorget.fi, byter förläggare från Kommunförbundet Service Ab till KL-Kustannus Oy från början av 2021. Tidskriften utkommer fyra gånger per år.

Det är fråga om en intern överföring i anslutning till omorganiseringen av Kommunförbundet där förlagsverksamheten samlas under KL-Kustannus, som ägs av Kommunförbundet.

Mediebolaget KL-Kustannus, som har en lång historia och är specialiserat på kommunsektorn, publicerar också tidskrifterna Kuntalehti och Kuntatekniikka. Dessutom ordnar bolaget tillsammans med Kommunförbundet Kommunmarknaden, som är det största årliga evenemanget för branschfolk inom kommunsektorn, och producerar videobildstjänster via Kunta.tv.

Steg i rätt riktning

Kommuntorgets redaktionschef Dan Lolax har utnämnts till chefredaktör för tidningen från 1.1.2021. För att utveckla samarbetet mellan Kommuntorget och Kommunförbundet bildas ett redaktionsråd för Kommuntorget, med företrädare för både förläggaren och Svenska enheten vid Kommunförbundet.

– Vi ser fram emot ett gott och nära samarbete med redaktionen också i fortsättningen, säger Ida Sulin, direktör för Svenska enheten vid Kommunförbundet.

– Det är fint att KL-Kustannus och Kuntalehti får förstärkning i form av Kommuntorget och Kommuntorget.fi. Som företrädare för den språkliga minoriteten har en liten och smidig tidskrift möjlighet att erbjuda det där andra perspektivet på kommunfrågor, säger Micaela Röman, styrelseledamot i KL-Kustannus Oy.

– Ändringen innebär att Kommuntorget och Kommuntorget.fi kommer att tillföra sina starka sidor till den rapportering och innehållsproduktion som omfattar hela kommunsektorn. Dan Lolax är ett utmärkt val till chefredaktör och jag är säker på att Kommuntorget kommer att ha en stark och egen röst också i fortsättningen, säger Röman.

Dan Lolax har varit redaktionschef sedan maj 2019.

– Det här är ett steg i rätt riktning för Kommuntorget. Vår möjlighet att följa med nyheter om tvåspråkiga kommuner och kommunerna på Åland förbättras när vi kommer närmare vår systertidning Kuntalehti. Det här ger oss goda förutsättningar att utveckla tidningens journalistiska innehåll och samarbetet med Kommunförbundet, säger redaktionschefen och den blivande chefredaktören Dan Lolax.

Kommuntorget tas emot med glädje hos KL-Kustannus.

– Kommuntorget Magasin och Kommuntorget.fi är viktiga kontaktytor till den svenskspråkiga kommunsektorn. Överföringen av Kommuntorget till förlaget stärker tidskriften, men ger också ett viktigt tillskott till utbudet av våra medielösningar, säger KL-Kustannus Oy:s verkställande direktör Markku Vento.