Kommunstyrelsemedlemmen Ulf Kjerin (SFP) hoppas att en rättslig process är andra tvåspråkiga kommuner till gagn.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har förkastat t.f. bildningsdirektör Mikael Flemmich rättelseyrkan.

Flemmich ville att kommunstyrelsen skulle ompröva utnämningen av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör.

Skiljelinjerna i frågan är bekanta sedan tidigare: SFP och De gröna stödde Flemmich yrkan, Samlingspartiet, SDP, Centern, Sannfinländarna och Pro Kyrkslätt gjorde det inte och rösterna föll 8–5.

Ulf Kjerin (SFP), andra vice ordförande i kommunstyrelsen, dömer ut processen och ondgör sig över att rekryteringskonsulterna har haft för stort inflytande. Den poängsättning av kandidaterna som placerade Ikonen högst var ett intern räkneövning som intervjugruppen tog till när den inte kunde komma överens om vem som skulle föreslås för tjänsten, säger Kjerin.

– Att poängsättningen kom med i beredningstexten var en överraskning.

Enligt honom har majoriteten i styrelsen nu sidsteppat den viktiga språkfrågan.

– Ur vår, kommunens och tvåspråkighetens synvinkel är svenskan viktig. Majoriteten säger att det räcker med tjänstemannasvenska.

Kjerin utesluter inte att grälet om bildningsdirektörstjänsten leder till ett försämrat samarbete mellan de två stora partierna i Kyrkslätt, Samlingspartiet och SFP.

Mikael Flemmich har jobbat inom bildningsförvaltningen i Kyrkslätt sedan 2013.

Mikael Flemmich har tidigare sagt till Kommuntorget att han överväger att besvära sig till Helsingfors förvaltningsdomstol i frågan. Efter kommunstyrelsens möte är han mer bestämd.

– Ja jag kommer att besvära mig. Jag har konsulterat jurister, diskuterat processens fel och brister, och kommer fortsätta att konsultera dem. Om de inte avråder mig, vilket jag betvivlar, för jag ärendet till förvaltningsdomstolen.

Enligt ett tidigare beslut i kommunstyrelsen är Flemmich t.f. bildningsdirektör tills en ny tillträder. Ett besvär hindrar inte Ikonen från att tillträda tjänsten, men besväret kan göra att tjänsten blir tidsbunden tills den juridiska biten är avgjord.

Själv håller Flemmich fast vid att han börjar jobba som bildningsdirektör i Grankulla, en tjänst han utnämndes till i måndags.

Ulf Kjerin hoppas att en rättslig process är till nytta för tvåspråkiga kommunerna, även om den inte gagnar Kyrkslätt i den här frågan.

– Det kan bli en fingervisning om att man inte kan nedvärdera de finlandssvenska värderingarna hur som helst utan måste ta språkkunskaperna på allvar.