Det är inte bara en gång som Jari Heiniluoma har fått rycka ut när han behövts för tidsbundna expertuppdrag. Efter nio år som kommundirektör i Parkano är det dags igen. Den här gången hoppar han in som vikarierade vice vd på Kommunförbundet.

Jari Heiniluoma vikarierar Kommunförbundets ordinarie vice vd Timo Reina, som i april blev finansminister Annika Saarikkos statssekreterare. Reinas ansvarsområden är kommunekonomi, region- och näringslivsfrågor samt kommunutveckling ­­ – ämnesområden som mycket väl matchar vikarien Jari Heiniluomas cv.

– Jag brinner för att skapa möjligheter för kommunerna att utvecklas tillsammans med sitt näringsliv, säger Jari Heiniluoma och nämner de möjligheter som näringslivs- och sysselsättningsreformen kommer att ge kommunerna. Reformen överför ansvaret för näringslivsutveckling och sysselsättning från staten till kommunerna med start år 2024.

Hans ”egen” kommun Parkano har som frivillig deltagit i de sysselsättningsförsök som föregått reformen.

– Arbets- och näringsreformen är viktig och nödvändig. Jag hoppas verkligen att reformen förverkligas. Den är inte perfekt och den kan alltid utvecklas. Problem som uppstår går att korrigera i efterhand, säger han.

Hans vikariat på Kommunförbundet sträcker sig till slutet av året.

Familjen – hustru och två små döttrar – bor kvar i Parkano och själv långpendlar han mellan hemorten och Helsingfors.

– Det tar inte mer än 2,5 timme med tåg mellan städerna, konstaterar han.

Pandemin har gjort distansarbetandet till ”det nya normala” och för Heiniluomas del innebär det att han arbetar på distans ett par dagar per vecka.

– Det gör att vardagen i familjen löper bättre, säger han.

Jari Heiniluoma, som talar en god svenska, har intresse och erfarenhet av politiskt samarbete på nordisk och europeisk nivå. Under studietiden var han aktiv i Ungdomens Nordiska råd, bland annat som generalsekreterare för de politiska mittengrupperna i rådet.

– Finlands ansökan om medlemskap i Nato har visat att det igen finns ett nymorgnat intresse för nordiskt samarbete i Sverige och Norge. Själv tycker jag att det nu är ett bra tillfälle att stärka banden mellan de nordiska länderna.

Själv har han alltid varit intresserad av Norden och Estland och är det fortsättningsvis.

Studier i USA gav nätverk

Heiniluoma är jordbrukarson och valet att utbilda sig inom jord- och skogsbruk var därför ett naturligt steg för honom. Det blev Helsingfors universitet (HU) och programmet för miljöekonomi. Hans pro gradu-avhandling behandlar EU-stöd i landskapsutvecklingen.

Numera är han ”månskensjordbrukare” tillsammans med sin bror.

– Vi odlar främst havre och utövar skogsbruk. Det mesta av jorden är utarrenderad. Men till min stora glädje är min vuxna son, som är uppvuxen i centrala Björneborg långt ifrån landsbygden, intresserad av skogsbruk och kan hantera både motorsåg och traktor.

Under studietiden åkte Jari Heiniluoma till USA som utbytesstuderande. Han studerade jordbruk, utvecklingsbistånd och engelska vid universitetet i Minnesota.

– I avtalet ingick att jag skulle arbeta på ett jordbruk en hel sommar. Hälften av lönen gick direkt till universitetet som betalning för terminsavgiften, minns han.

Tack vare vistelsen i USA har han idag ett stort internationellt kontaktnät till sina forna studiekamrater som idag är bosatta i Europa, Kina, Australien och Nya Zeeland.
– Många jobbar kvar inom jordbruksnäringen. Någon är vinproducent, det finns också en som satsade på parfymer, berättar han.

Nätverket träffas vart fjärde år, i nästa år sammanstrålar de gamla studiekamraterna i England är det tänkt.

– Vistelsen i USA och mitt kontaktnät från studietiden har gjort att det har varit lätt för mig att hitta en plats i andra internationella sammanhang, säger han.

Varför blev Centern ditt parti?

Jari Heiniluomas svar kommer utan tvekan:

– Orsaken är Olli Rehn!

Hur då?

– Det var han som tipsade mig om ett ”intressant seminarium” i Vasa när jag var aktiv i studentkåren vid HU. Seminariet visade sig vara Centerns studerandeförbunds landsmöte. Landsmötet valde Anu Vehviläinen till ny ordförande efter avgående Mikael Pentikäinen. Det behövdes också en ny vice ordförande, gärna från HU. Valet föll på mig och plötsligt var jag vice ordförande, minns Heiniluoma.

EU-expert och förhandlare

Under sin tid i statsförvaltningen blev han något av en expert på EU:s stödpolitik, främst på frågor inom jord- och skogsbruk samt fiskeri.

– Under de otaliga Brysselresorna lärde jag mig att förhandla. Vill man få saker till stånd måste man tillhöra majoriteten och därför måste man vara redo att kompromissa, säger Heiniluoma och tillägger:

– Ska man lyckas i en förhandling måste man lyssna på de andra och försöka hitta den minsta gemensamma nämnaren.

Vad vill du åstadkomma under din tid på Kommunförbundet?

– Jag är intresserad av ekonomi, av klimat- och energifrågor och kommunutveckling.

Jari Heiniluoma säger att staten alltmer har börjat detaljstyra kommunerna.

– Med varje ny lagstiftning ökar den statliga styrningen, vilket förstås bottnar i en maktkamp: Vem är det som ska bestämma i kommunerna?

Han hänvisar till frikommunsförsöket för 30 år sedan där man beslöt att kommunerna själva ska ha rätt att avgöra hur de prioriterar och sköter sina lagstadgade uppgifter.

– Nu talas det om frikommunsförsök igen. Jag förstår inte riktigt varför, den saken avgjordes ju för 30 år sedan, säger han.

 

Jari Heiniluoma

Jari Heiniluoma är vice verkställande direktör vid Kommunförbundet sedan den 16 maj 2022. (Foto: Tommy Pohjola)
  • Född: 1964 i Karvia, gick gymnasiet i Jalasjärvi
  • Studier: Agronomie- och forstmagisterexamen från Helsingfors universitet, studier vid University of Minnesota, USA
  • Hemkommun: Parkano, som ligger längs stambanan mellan Tammerfors och Seinäjoki. Har bott i Helsingfors, Jalasjärvi, Björneborg och Bryssel.
  • Karriär: För tillfället tjänstledig från sitt ordinarie jobb som kommundirektör i Parkano. Har med jämna mellanrum arbetar med EU-frågor, bland annat vid Inrikesministeriet, i europaparlamentariker Olle Rehns stab (1995–96), i Centerns riksdagsgrupp (1996–2001), som jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaojas specialmedarbetare (2003–04), som konsultativ tjänsteman vid Handels- och industriministeriet under Finlands EU-medlemskap (2006–07) och som arbets- och näringsminister Mauri Pekkarinens statssekreterare 2011. Däremellan han har arbetat med internationella frågor vid yrkeshögskolan i Satakunta och med vuxenutbildning vid JAKK i Jalasjärvi.
  • Parti: Centern
  • Förtroendeuppdrag: Vice ordförande för Centerns studerandeförbund under studieåren, Finlands representant i Ungdomens Nordiska råd (UNR), generalsekreterare för mittengruppen i UNR. Grundande medlem i kampanjorganisationen ”Ett grönt Finland i Europa” med bl.a. Anneli Jäätteenmäki, Olli Rehn, Heidi Hautala och Astrid Thors inför Finlands folkomröstning om EU-medlemskap. Som kommundirektör har han varit aktiv i Kommunförbundets nätverk för regionstäder.
  • Familj: Hustru och två döttrar på 9 och 5 år, en vuxen son från ett tidigare äktenskap
  • Aktuellt: Vikarierande vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund.