Svenska delegationens ordförande Mikko Ollikainen säger att direktören ska ha kunskap om de tvåspråkiga kommunerna, där SFP ofta är starkt, men vill inte i det här skedet poängtera partitillhörighetens betydelse.

Tjänsten som direktör för svenska ärenden vid Kommunförbundet lediganslås. Det beslöt Kommunförbundets styrelse idag.

Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.

Den nuvarande direktören Ida Sulins tjänst är tidsbunden. Sulin efterträdde Kristina Wikberg våren 2019. Skälet till att tjänsten varit tidsbunden är den organisationsförändring som Kommunförbundet nyligen genomfört.

Organisationsförändringen innebär bland annat att man skiljer på enheten för internationella ärenden och den svenska enheten. Den svenska direktören kommer framöver att enbart ansvara för svenska ärenden, inklusive översättarna på förbundet, medan de internationella ärendena blir en del av förbundets stadsverksamhet.

Ett samhälle i miniatyr

Ida Sulin säger att den svenska direktören nu får mera tid och resurser att fundera på uttryckligen svenska ärenden. Till det hör till exempel samarbetet med Åland. De åländska kommunerna är medlemmar i Finlands Kommunförbund och ett avtal mellan förbundet och Ålands Kommunförbundet ska stärka samarbetet.

Hur har kontakten med de övriga tvåspråkiga kommunerna sett ut?

— Vi har försökt öppna upp Kommunförbundets verksamhet, så att tvåspråkiga kommuner ska kunna delta i till exempel utvecklingsprojekt på svenska och så att hela Kommunförbundet ska vara tillgängligt för dem.

Hur skulle du beskriva direktörsuppdraget i ett nötskal?

— Precis som all Kommunförbundets verksamhet är det ett samhälle i miniatyr. Det är finlandssvensk intressebevakning på bred front och det gäller att kunna samarbeta.

Ska förstå kommunerna

Beslutet om ny direktör fattas av Kommunförbundets styrelse, på vd Minna Karhunens förslag. Ärendet bereds i ett arbetsutskott, där Mikaela Nylander representerar SFP.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) leder den svenska delegationen.

Riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (SFP) leder den svenska delegationen vid Kommunförbundet. Delegationen följer med förbundets svenska verksamhet, för att bland annat försäkra sig om att förbundets svenska service fungerar.

Ollikainen säger att det är viktigt att den nya direktören känner till det finlandssvenska och kommunala fältet, som har vissa särdrag jämfört med det finska.

— Direktören ska vara öppen för influenser från övriga Finland, klara av den nordiska kontakten och föra en aktiv dialog med fältet och nätverka med delegationen, kommundirektörsnätverket och andra aktiva. Kontakten med Åland kan poängteras efter det samarbetet blir starkare.

Är du nöjd med den roll som den svenska direktören har på förbundet? Finns det utrymme för det du listar?

— Det beror väldigt mycket på direktörens dialog med den närmaste förmannen, alltså förbundets vd. Den kommunikationen måste fungera.

Ledningen i Kommunförbundet har politiska kopplingar. Ska den nya direktören vara kopplad till SFP?

— Det är viktigt att direktören har förståelse för kommunernas verksamhet och i många av dem är SFP ett starkt parti. Så det är bra om man förstår den politiska beslutsgången. Avgörande är att tjänsten får bra sökande. Det är en viktigt post i Svenskfinland, speciellt med tanke på social- och hälsovårdsreformen. Därför understryks kontakten till kommunerna. Direktören ska förstå kommunernas utmaningar. Men det är den som är bäst lämpad för jobbet som ska väljas.

Så du skulle inte beskriva det som en politisk utnämning?

— Vi har inte diskuterat det här. Det är nog främst många sökande som vi vill ha. Tyvärr har lediganslagna kommundirektörstjänster i Svenskfinland inte lockat många på sistone. Därför hoppas vi att denna tjänst intresserar. Klart att en stor del som söker kan ha kopplingar till olika partier, men vi ska inte föregå besluten. Det väsentliga att vi får många bra sökande.

Det här krävs av den svenska direktören

  • Högre högskoleexamen, förmåga att leda, kunskap om svenska frågor och nationalspråksfrågor ur ett lokalförvaltningsperspektiv, beredskap att representera tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner, utmärkta kunskaper i finska och svenska och goda kunskaper i engelska. Till sökandes fördel räknas förmågan att kommunicera på de nordiska språken.
  • Den svenska direktören inleder sitt arbete 1.1.2021 eller enligt avtal.
  • Den nya direktörens arbetsavtal gäller för en tillsvidareanställning, och är alltså inte tidsbundet.