Jan Finne har jobbat på kommunfältet i över 20 år och han känner den kommunala verksamheten väl. Nu stiger han för första gången in i kommundirektörsskorna. (Foto: Johannes Tervo)

Att politikerna har sista ordet, är inget problem för Vörås nya kommundirektör Jan Finne. Finne tillträder jobbet som kommundirektör i dag.
– Jag uppskattar verkligen den kommunala demokratin. I en kommun är beslutsfattandet ett gemensamt arbete mellan tjänstemän och förtroendevalda.

Varför sökte du tjänsten som kommundirektör i Vörå?
– Jag har jobbat på kommunfältet i över 20 år och jag känner den kommunala verksamheten väl. Min barndoms- och ungdomstid tillbringade jag i Maxmo, som numera är en del av Vörå. Där renoverar en gammal släktgård i skärgården, ett långtidsprojekt som har blivit mitt sätt att koppla av. Jag har med andra ord en stark anknytning till Vörå.

Hurdan är du som ledare?

– I mitt ledarskap utgår jag från att medarbetarna är aktiva och själva tar ansvar, som ledare vill jag inte blanda mig i detaljerna. Jag vill ha en aktiv kommunikation och en öppen dialog med såväl personalen som de förtroendevalda i Vörå. Det är politikerna som beslutar, också om jag som tjänsteman givetvis ska ha en åsikt och kunna motivera den. Om politikerna beslutar annorlunda än jag som kommundirektör har föreslagit i beredningen, är det ingen förlust för mig. Jag tänker inte i termer av vinst och förlust. Beslutsfattandet i en kommun är ett gemensamt arbete.

Du tillträder i juni, vad tar du itu med?

– Det som är aktuellt på kommunfältet just nu är AN-reformen, en reform som år 2025 överför ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Reformen förutsätter att kommunerna samarbetar, små kommuner har inte resurser att ensamma ansvara för servicen. Vem kommunerna samarbetar med ska vara klart till hösten, så det börjar bli bråttom. Det finns en lång tradition av kommunalt samarbete i Österbotten, jag är därför övertygad om att Vörå kommer att ha ett bra beslut till hösten.

Vilka frågor kommer du att driva i Vörå?

– Jag kommer att ta tillvara alla möjligheter att utveckla kommunen. Vörå har ett mångsidigt näringsliv med lantbruksföretag och tillverkande industri. I Vörå, liksom i de österbottniska kommunerna överlag är behovet av arbetskraft skriande. Men vem ska företagen rekrytera? Att locka invånare från grannkommunerna är ingen hållbar lösning. Därför måste vi öka arbetskraftsinvandringen till Finland. Kommuner och näringsliv lever i en symbios. Om företagen inte hittar människor att anställa, får kommunerna heller inga nya invånare. För att attrahera nya invånare måste kommunerna också satsa på att utveckla småbarnspedagogiken och skolan samt sin fritids- och kultursektor.

Vad har kommunerna att vänta av den nya regeringen?

– Den offentliga ekonomin står inte på en hållbar grund idag. Det finns ett behov att effektivisera den statliga ekonomin och min åsikt är att också kommunerna bör bidra. Kommunerna har haft några goda år, men nu väntar nedskärningar. Jag hoppas att den nya regeringen ger kommunerna och välfärdsområdena arbetsro att förankra social- och hälsovårdsreformen och förbereda sig på AN-reformen.

Foto: Johannes Tervo

FAKTA / Jan Finne

Utbildning: Politices magister från Åbo Akademi med nationalekonomi och redovisning som huvudämnen
Bor: I Vasa, men har en släktgård som han renoverar i Vörå
Familj: Fru och två barn i åldrarna 17 och 14 år
Karriär: 2003 revisor (Audiator), 2005 vikarierande ekonomidirektör (Ingå kommun), 2006 byråchef (Audiator), 2010 koncerndirektör, 2012-2017 ekonomidirektör och sedan 2020 ägarstyrningsdirektör (Vasa stad)
Aktuell: Valdes i mars till kommundirektör i Vörå, en tjänst han tillträder den 1.6.2023.