29 personer har sökt tjänsten som stadsdirektör i Björneborg. Bland dem är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), enligt stadens egen nyhet.

Björneborg är Kiurus hemstad och hon är medlem i stadsfullmäktige.

Också Lauri Kilkku (Saml) som tillfälligt skött stadsdirektörsjobbet har sökt tjänsten.

Den av stadsstyrelsen utsedda rekryteringskommittén intervjuar ett antal av de sökande i september och oktober. I november ska saken vara klar, stadsfullmäktige väljer ny stadsdirektör och hen tillträder senast den 1 februari 2023. Tjänsten är tidsbunden på sex år.

Läs också Kuntalehtis nyhet här.