Diplomingenjör Tommi Kajasoja har valts till FCG Finnish Consulting Groups verkställande direktör.  Han tillträder posten den 16 maj.

Kajasoja kommer närmast från Delete där han har varit koncernchef samt chef för  affärsverksamheten inom industri- och fastighetstjänster.

– FCG:s betydelse när det gäller att hjälpa kunder både globalt och lokalt i en tid av förändringstryck är mycket inspirerande. FCG har en viktig uppgift i såväl omställningen till grön energi som  i de många förvaltningsreformerna. Jag väntar med spänning på att få börja jobba med FCG-teamet och kunderna, säger Tommi Kajasoja i ett pressmeddelande.

– Tommy Kajsoja har lång erfarenhet av att leda och utvecka B2B-affärsverksamhet. Hans breda kunskaper kommer att lyfta FCG:s verksamhet till en ny nivå, säger å sin sida Minna Karhunen, ordförande i  FCG:s styrelse.