Anna Kotka-Bystedt är ny integrations- och sysselsättningschef.

Jakobstad fortsätter söka efter en stadsutvecklingsdirektör. Tiden för att söka till tjänsten hade redan förlängts en gång, men stadsstyrelsen beslutade enhälligt på måndag kväll att ansökningstiden förlängs. Det här efter att bara två personer sökt tjänsten.

Dessa ansökningar beaktas också i det senare skedet.

Stadsstyrelsen beslöt också att staden tar hjälp av en rekryteringskonsult i processen. Stadsdirektören och förvaltningsdirektören fick i uppdrag att begära offerter i ärendet.

Däremot har Jakobstad fått en ny integrations- och sysselsättningschef. Stadsstyrelsen valde politices magister Anna Kotka-Bystedt till tjänsten.

Kotka-Bystedt har en bred erfarenhet av verksamhetsområdena och har erfarenhet av ledarskaps- och förmansuppgifter, heter det i pressmeddelandet. Hon behärskar både svenska och finska.

Intervjutillfället visade att Kotka-Bystedt, i förhållande till kompetens, behörighet och erfarenhet, är den mest lämpliga för tjänsten, menar stadsstyrelsen. Elva personer hade sökt tjänsten, fyra kallades till intervju.

Till reserv väljs politices magister Åsa Wallendahl.

Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid.