Jakobstad förlänger ansökningstiden för tjänsten som stadsutvecklingsdirektör till 13 augusti.

Tjänsten har inom utsatt tid endast fått två sökande: tf. tekniska direktören i Jakobstad Harri Kotamäki och projektchefen Tiina Gäddnäs.

Stadsutvecklingsdirektören leder centralen för tekniska tjänster, utvecklar  stadsmiljön och arbetar för en sporrande miljö för boende, näringsliv och företagande. Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen och färdighet att leda. Språkkraven är goda kunskaper i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.