Ilkka Myllymäki har valts till direktör för Kommunförbundets Brysselkontor, meddelar förbundet i ett pressmeddelande.

Uppdraget gäller tre år, med en option på ytterligare två år.

Myllymäki lämnar sin nuvarande post som vice chef och EU-sakkunnig vid Helsingfors EU-kontor. Till sin utbildning är Myllymäki politices magister.

– Europeiska unionens verksamhet och beslut har stor inverkan på de finländska regionernas och kommunernas verksamhetsförutsättningar. Därför är det viktigt att den finländska region- och lokalförvaltningens synpunkter lyfts fram ordentligt i EU:s beslutsfattande. Här har Kommunförbundets Brysselkontor en central roll, säger Myllymäki.

Direktören för Brysselkontoret ansvarar för beredningen, utvecklingen och genomförandet av Kommunförbundets EU-intressebevakning tillsammans med förbundets sakkunniga i Finland. Till direktörens uppgifter hör också att följa beredningen av lagstiftningen i EU och att bygga upp och upprätthålla samarbetsnätverk.

Vid Brysselkontoret arbetar två anställda från Kommunförbundet, men EU-frågor ingår i arbetsuppgifterna för nästan alla sakkunniga vid förbundet.