Fullmäktigeordförande Mikaela Björklund söker tjänsten som stadsdirektör i Närpes. Även fullmäktigeledamoten Marjo Österdahl finns bland de totalt tretton sökande till tjänsten.

Mikaela Björklund (SFP) valde att lämna in ansökningshandlingarna efter en noggrann diskussion om saken med sin familj.

– Familjepalavern och de argument som kom fram där avgjorde, säger hon och fortsätter:

– Jag har tre stora hjärtesaker: familjen, Åbo Akademi och Närpes. Hittills har tanken att lämna mitt jobb som forskare och utbildare vid Åbo Akademi känts främmande. Därför sökte jag inte stadsdirektörstjänsten när den var lediganslagen första gången.

Uppbackningen av familjen fick henne att tänka om.

– Min insikt om att jag ska söka jobbet kom väldigt sent, medger hon.

Det är inte bara familjen som uppmuntrat henne att söka. Hon har också fått en hel del puffar och direkta uppmaningar att söka jobbet också av fullmäktigekollegor och kommuninvånare.

– Det känns betydelsefullt att få förtroenden och stöd, men de stämmer också till eftertanke. Klarar jag förväntningarna?

I egenskap av fullmäktigeordförande gläder hon sig över det stora antalet sökande till stadsdirektörstjänsten. I den första omgången sökte endast fyra personer, i den andra nio till.

Tidtabellen för valet av stadsdirektör är tajt. Intervjuer med ett urval av kandidaterna görs den 29 maj. Den 2 juni behandlar stadsstyrelsen valet och den 15 juni väljer stadsfullmäktige stadsdirektör.

Hur känns det att som toppolitiker söka en topptjänst på sin hemort?

– För egen del har jag inga problem med det. Vi är ju dessutom två i fullmäktige som har sökt jobbet. Jag ser det som ett sundhetstecken när människor i en organisation är beredda att ta mera ansvar. Det är ett gott betyg för Närpes stad.

Tretton vill blir Närpesdirektör

Tjänsten som stadsdirektör i Närpes blir ledig efter Hans-Erik Lindqvist som går i pension i sommar. De som har sökt tjänster är:

 • Ped. dr Mikaela Björklund
 • Pol.lic. Jim Eriksson
 • Ekon.mag, Anna-Charlotte Grönlund
 • Provisor Tapio Heilala
 • Ekon.mag. Esa Högnäsbacka
 • Pol.lic. Elisabeth Kronqvist
 • Maskiningenjör Mats Lindén
 • Jurist Johan Lundberg
 • Jur.kand. Adam Neuman
 • Pol.mag. Martin Norrgård
 • Ekon.mag. Kent Söderlund
 • Ekon.mag. Marja-Riita Vest
 • Ekon.mag. Marjo Österdahl