Christina Gestrin lämnar Kommunförbundet i höst. Folktingets styrelse valde i dag onsdag enhälligt Christina Gestrin till ny folktingssekreterare.

Christina Gestrin är bland annat tidigare riksdagsledamot och jobbar som bäst som specialsakkunnig på Finlands Kommunförbund.

– Det är med iver och stor glädje som jag tar emot det här uppdraget. Folktinget har en viktig uppgift i att utveckla och befrämja svenskan i Finland och synliggöra tvåspråkigheten som en konkurrensfaktor, säger Christina Gestrin.

Gestrin ser fram emot att arbeta med social- och hälsovårdsreformen i höst.

– Det är viktigt att Folktinget har en fortsatt aktiv roll i att ro social- och hälsovårdsreformen i hamn så att den svenskspråkiga servicen förstärks jämfört med hur den är idag – vi behöver ställa målet högt. Folktinget ska också ha en central roll i arbetet kring nationalspråksstrategin. 

 
Gestrin säger att hon också vil arbeta för integrationsvägar på svenska.

– Det är viktigt att underlätta för personer som har annat modersmål än finska och svenska att integreras på svenska. Myndigheterna måste bli bättre på att aktivt erbjuda möjligheten till integration också på svenska och vi i Svenskfinland ska också bli bättre på att involvera nyanlända i samhället. 

Gestrin kommer att inleda arbetet på Folktingets kansli i Helsingfors i höst.

– Jag ser fram emot att få jobba med vår nya folktingssekreterare. Christina Gestrin har stor kunskap om det svenska i Finland och känner väl till Folktingets verksamhet. Hennes breda samhällspolitiska erfarenheter kommer att vara till stor nytta för Folktinget, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.
 
Markus Österlund meddelade i mars att han avslutar sitt jobb som folktingssekreterare. Österlund har lett Folktinget sedan 2011.