Erik Brunström har tackat nej till att förlänga avtalet med Finströms kommun.

Erik Brunström, avgående kommundirektör i åländska Finström, föreslås bli ny kommundirektör i Vårdö. Kommunstyrelsen i Vårdö behandlade ärendet i onsdags.

Hela 18 personer hade sökt tjänsten i Vårdö efter att förra kommundirektören Kristoffer Barkar sagt upp sig.

Tre kandidater kallades till intervju med kommunfullmäktiges och -styrelsens presidium. Vårdös kanslisekreterare Lisbeth Lindfors säger att Brunströms erfarenhet, kompetens och det att han relativt snabbt kan träda in som kommundirektör avgjorde.

Hans löneanspråk på en månadslön på 6 150 euro godkändes också av styrelsen. Fullmäktige möts den 9 december för att fatta beslut i frågan.

Kommunstyrelsen i Finström, där Brunström är kommundirektör fram till sista februari, ville förlänga hans avtal till 30 april 2024. Det här eftersom man såg ett ”behov av stabilitet i förvaltningen i tider för pågående projekt.” Styrelsen ansåg också att mer tid behövs för rekrytering.

Brunström har dock tackat nej till Finström-styrelsens erbjudande.