Fem personer söker tjänsten som kommundirektör i Vörå. Bland de sökande finns nuvarande tf. kommundirektör Tom Holtti, samt Kommunförbundets sakkunniga Oscar Ohlis.

Ansökningstiden för tjänsten som kommundirektör gick ut i dag måndag.

Vörå har varit utan ordinarie kommundirektör sedan 2019 då Mikko Ollikainen blev invald i riksdagen. Ollikainen sade upp sig från tjänsten 2021. Vikarien Tom Holttis direktörsavtal sträcker sig fram till sista april i år.

De som söker tjänsten som kommundirektör i Vörå är:  

  • Pol.mag. Jan Finne
  • Pol.mag. Tom Holtti
  • Pol.mag. Oscar Ohlis
  • Magister i samhällsvetenskaper Joni Putkinen
  • Tradenom Peter Marks 

Kommunstyrelsen i Vöra behandlar rekryteringen på sitt möte i kväll.