Portin har tidigare arbetat på bland annat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Finska Forstföreningen.

Anders Portin, fullmäktigeledamot i Esbo för SFP och stadsstyrelsemedlem, har kallats till specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, meddelar partiet.

Portin är agronomie- och forstmagister och har tidigare arbetat på bland annat SLC, Finska Forstföreningen, Skogsindustrin r.f. och Jord- och skogsbruksministeriet.

Portin har inlett sitt arbete i januari och kompletterar Blomqvists specialmedarbetarstab där Silja Borgarsdóttir Sandelin och Anna Abrahamsson tidigare arbetar.