I slutet av juni ämnar statsstyrelsen avgöra frågan.

Fem personer har sökt tjänsten som personalchef i Kristinestad. En sökande vill vara anonym, de övriga fyra är:

  • Simon Bobäck, merkonom, Kristinestad
  • Christan Kindt, studentmerkonom, Kristinestad
  • Agneta Wedenberg, PeM, Borgå
  • Satu Berg, tradenom, Kristinestad

Stadsstyrelsen fattar beslut om tjänsten i slutet av juni.

Till personalchefens centrala arbetsuppgifter hör bland annat att stöda och informera förmän i personalfrågor, tolka och verkställa kollektivavtal, tillämpa lagar och förordningar inom arbetsrätten som gäller kommunala anställningsvillkor och fungera som kontaktlänk till Kommunarbetsgivarna.

Till uppdraget hör även beredning av frågor som rör bland annat personalplanering och -rekrytering, personalutveckling, lönepolitik och arbetshälsa.

Stadsstyrelsen ser god kännedom om offentlig förvaltning samt ekonomi och goda datakunskaper som meriterande.