Efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft måste regionerna tillsätta ett temporärt beredningsorgan.

I riksdagen fortsätter behandlingen av social- och hälsovårdsreformen denna vecka och nästa.

I den första behandlingen beslutar riksdagen om innehållet i lagförslaget, i den andra behandlingen godkänns eller förkastas lagförslaget.

Efter social- och hälsovårdsutskottet kom med sitt betänkande i veckan är det sannolikt att reformen godkänns nästa vecka, även om oppositionspartierna är kritiska till reformen.

Lagförslaget måste godkännas nu med tanke på de regionval som ska genomföras i januari nästa år. Välfärdsregionerna tar över ansvaret för social- och hälsovården och för räddningsväsendet 2023.

Så fort lagarna träder i kraft måste kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och räddningsväsendena i välfärdregionerna komma överens om sammansättningen i ett temporärt beredningsorgan.

Det temporära beredningsorganet, som förkortas VATE på finska, är en interimistisk förvaltning som sköter de nödvändiga åtgärder efter att den nya lagen träder i kraft 1.7 och innan regionfullmäktiges mandatperiod börjar 1.3.2022.

Med nödvändiga åtgärder avses till exempel beredandet av förslag till förvaltningsstadga för välfärdsregionen, ledningssystem samt produktions- och samarbetsstrukturer.

Österbotten har namnen, och logon, klara

Om man inom regionen inte kommer överens och ett temporärt beredningsorgan inte är utsett inom två månader efter att lagen trätt i kraft, lägger Finansministeriet fram ett förslag om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan. Statsrådet beslutar utifrån förslaget om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan.

I regionerna har arbetet med beredningsorganet kommit olika långt. Till exempel i Egentliga Finland är planen, enligt Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg, att kommunerna tar ställning till beredningsorganet inom juni. Platserna fördelas enligt delområden och Åboland har en plats, sannolikt så att Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén blir ordinarie medlem och Strandberg ersättare.

I samkommunen Österbottens välfärdsområde har styrgruppen för samkommunen har gjort en linjedragning om sammansättningen i beredningsorganet. Enligt den ska följande personer vara medlemmar:

 • Marina Kinnunen, samkommunsdirektör, suppleant: Mats Brandt, strategidirektör
 • Pia-Maria Sjöström, sektordirektör, suppleant: Sofia Svartsjö, verksamhetsområdesdirektör
 • Erkki Penttinen, sektordirektör, suppleant: Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör
 • Leif Holmlund, sektordirektör, suppleant: Tony Pellfolk verksamhetsområdesdirektör
 • Peter Nieminen, chefsöverläkare, suppleant: Peter Riddar, ledande läkare
 • Marjo Orava, chefsöverskötare, suppleant: Arja Tuomaala, förändringsledare
 • Carina Nåhls, socialdirektör, suppleant: Alice Backström, förändringsledare
 • Juha Post, förvaltningsdirektör, suppleant: Maria Liukkonen, förvaltningschef
 • Mats Brandt, strategidirektör, suppleant: Pia Nyman, utvecklingschef
 • Mari Plukka, kvalitetsdirektör, suppleant: Sari West, kundbetjäningschef
 • Ann-Charlott Gröndahl, HR-direktör, suppleant: Kerstin Granlund HR-utvecklingschef
 • Lena Nystrand, ekonomidirektör, suppleant: Erica Backholm, ekonomichef
 • Petra Fager, kommunikationsdirektör, suppleant: Hanna Hattar, kommunikationschef
 • Päivi Berg, enhetschef, suppleant: Maria Hammar, sote-koordinator/planerare
 • Tero Mäki, räddningsdirektör, suppleant: Krister Fogelberg, räddningschef
 • Otto Ilmonen, samkommunsdirektör, Kårkulla, suppleant: Susanne Karlsson, chef för expert- och utvecklingscenter
 • Kaija Metsänranta, sammkommunsdirektör, Eskoo, suppleant: Mikko Heiniluoma, servicechef

Österbottens välfärdsområde har också presenterat sitt visuella uttryck. Regionens invånare och den framtida personalen i välfärdsområdet har deltagit i planeringen av det visuella uttrycket, heter det i samkommunens pressmeddelande.

Logon består av två människor hand i hand och symboliserar varmt bemötande, förening och ett människoorienterat arbetssätt.

– Serviceattityden i Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”. Vi vill att den förmedlas i verksamheten på samma sätt som den syns i välfärdsområdets visuella uttryck, säger Petra Fager, kommunikationsdirektör för Österbottens välfärdsområde i pressmeddelandet.

Nu har ändå social- och hälsovårdsutskottet i sitt betänkande konstaterat att orden ”välfärdsregion” och ”regionval” är bättre svenska motsvarigheter till ”hyvinvointialue” och ”aluevaalit”.

– Samkommunen, som inleder sin verksamhet 1.1.2022, heter Österbottens välfärdsområde. Om namnbytet blir aktuellt som följd av den nationella reformen så kan vi byta textdelen i logon, säger Fager.