Stadsfullmäktige i Björneborg har valt Lauri Inna till ny stadsdirektör. Han leder staden de följande  sex åren.

Valet av Inna var klart – han slog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) med 44 röster mot 14. Den tredje kandidaten Lauri Kiikku fick en röst.

Lauri Inna är politiskt obunden. Han inleder sitt uppdrag senast i februari.

Valet av en ny stadsdirektör var även historiskt eftersom det är första gången som uppgiften som Björneborgs stadsdirektör är tidsbunden, mandatperioden är sex år. Inna, som bytt arbetsplats flera gånger, har lovat att stanna kvar på posten under hela perioden, skriver Yle.

 

Läs mera i Kuntalehti.