Tjänsten lockade bara tre sökande, trots förlängd söktid.

Anna Käcko-Englund, socionom (högre YH) från Vörå är ny förvaltningschef i Nykarleby.

Stadsstyrelsen ansåg Käcko-Englund som den mest lämpliga på basen av en helhetsbedömning bestående av ansökan, intervju och lämplighetsbedömningen.

Hon har meriter från offentlig förvaltning och erfarenhet av utvecklingsfrågor som anknyter till området, något som betonades i arbetsplatsannonsen.

I slutet av september förlängde staden ansökningstiden för tjänsten. Då hade bara en person sökt tjänsten. Utöver Käcko-Englund fick stadsstyrelsen till ytterligare två ansökningar.

Förvaltningschefen fungerar som sekreterare för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och ingå i stadens ledningsgrupp. Vid enheten hanteras frågor som berör kommunal information, kommunikation, marknadsföring, IKT och näringslivsutveckling, heter det i arbetsplatsannonsen.

Staden sökte särskilt en person som har kunskap om offentlig rätt, närmare bestämt någon som kan agera i en rådgivande funktion åt hela organisationen i frågor som rör kommunalförvaltning, upphandling och avtalsrätt.