Det ska bli bättre än tidigare, säger Nina af Hällström.

Kårkulla samkommuns fullmäktige har valt Nina af Hällström (SFP) från Esbo till samkommunens styrelseordförande.

af Hällström är politices magister och arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS. Hon är också medlem i Kommunförbundets svenska delegation och ledamot i Esbo fullmäktige.

I ett pressmeddelande säger af Hällström att hon kommer att aktivt arbeta med social- och hälsovårdsreformen.

– Personalens och servicetagarnas övergång till välfärdsområdena ska ske smidigt och utgångspunkten måste vara att det blir bättre än tidigare ur allas synvinkel.

Till viceordförande för styrelsen valdes Kjell Grönqvist från SDP. Övriga styrelsemedlemmar är: Hilkka Toivonen (Gröna), Roger Eriksson (SFP), Roger Weintraub (Saml), Christian Karlsson (Sannf), Irja Bergholm (VF), Camilla Bergman-Kärpijoki (Saml), Elin Härmälä (SDP), Tuula Närvä (Gröna) och Conny Granqvist (SFP).

Christer Rönnlund (SFP) fortsätter som fullmäktiges ordförande.