Till exempel sträckan Vasa–Seinäjoki behöver fler turer för pendlingstrafik.

Över 80 procent av alla resor mellan Vasa och Seinäjoki görs med bil. På sträckan Seinäjoki–Jyväskylä är den siffran just under 100 procent. Men vägtrafiken löper inte säkert och smidigt och servicenivån inom spårtrafiken är inte sådan som resenärerna önskar, vilket förhindrar en ökad användning av tåg.

Det här konstaterar landskapsförbunden i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Finland samt kommunerna och näringslivet i regionen i en gemensam utredning.

Utredningen granskar såväl väg- och bannätet som trafiktjänsterna, ringar in viktiga utvecklingsområden och formulerar olika åtgärder för att driva på förbättringar.

Det behövs förbättringsåtgärder inom trafiktjänsterna för att justera tidtabellerna för tågtrafiken mellan Vasa och Seinäjoki, samt möjliggöra fler turer för pendlingstrafik på sträckan, heter det i ett pressmeddelande.

På sträckan Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki behövs dessutom åtgärder för att köpa mer trafik som lämpar sig för pendlingstrafik. Enligt utredningen måste banavsnitten från Seinäjoki mot både Vasa och Jyväskylä förbättras, och anläggning av en ny vägförbindelse mellan Myllymäki och Multia drivas på.

De mest betydelsefulla effekterna av de föreslagna åtgärderna skulle synas i servicenivån i kollektivtrafiken, kortare restider, ökad trafiksäkerhet samt regionalekonomiska effekter.

Fakta

  • Bakom utredningen står landskapsförbunden som uppdragsgivare samt utvecklingsgruppen för trafikkorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä.
  • Gruppen består av kommunerna och representanter för näringslivet.
  • Också en rad olika intressenter från bland annat företag och läroinrättningar samt experter vid Traficom, Trafikledsverket och NTM-centralerna har varit knutna till arbetet.