Sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer som lider av dåligt inomhusklimat är några av målsättningarna.

Verksamhetsmodellen Sunda lokaler ska lösa och förebygga problem med inomhusluften i kommunerna.

Syftet är att sammanställa information, anvisningar och god praxis för fastighetshållning i offentliga byggnader. Modellen ska fungera som stödmaterial för kommunerna. Information om god praxis i kommunerna har samlats via workshoppar som ordnades på olika håll i landet under förra hösten och vintern.

Verksamhetsmodellen är en del av regeringens åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028. Åtgärdsprogrammets syfte är sanering av offentliga byggnader samt effektivare vård och rehabilitering av personer som lider av dåligt inomhusklimat.

Sunda lokaler-modellen omfattar fyra delområden:

  • förvaltning av fastighetsbeståndet
  • byggande och ombyggnad
  • användning och underhåll av fastigheter,
  • samt lösningar på frågor som rör inomhusluften.

Projektchef Katja Outinen förklarar i ett pressmeddelande att delområdena är sammanlänkade.

— Ett omfattande multidisciplinärt samarbete och ett öppet informationsutbyte är väsentliga när man löser frågor som rör inomhusluften. Den uppfattningen har vi också försökt framhäva, säger Outinen.

— Vårt mål är att sammanställa aktuella anvisningar som finns utspridda på olika håll. Tipsa gärna om viktiga anvisningar som vi missat. 

En första version av verksamhetsmodellen Sunda lokaler lanseras idag, tisdagen den 27 oktober. Outinen hoppas på riklig respons så att modellen kan utvecklas vidare. Samtidigt fortsätter programmet Sunda lokaler 2028 att samarbeta med kommunerna.

— Intressegruppernas insatser har varit oersättliga när modellen har skapats. Vi har dragit nytta av de tankar och idéer som kom fram under workshopparna, och i dialog med kommunerna kan vi utveckla en ännu bättre fungerande verksamhetsmodell.

Fakta