Användningen av trä i offentligt byggande har ökat kraftigt, i synnerhet när det gäller byggnader inom undervisnings- och småbarnspedagogiksektorn, skriver Miljöministeriet. Träbyggandet är ett viktigt sätt att uppnå de uppställda målen för klimatneutralitet.

För att stödja en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och för att öka beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt beviljas kommunerna understöd för projekt som främjar detta.

Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.

Projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader prioriteras.

Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet, skriver ministeriet. Projektet ska också ha potential för större genomslagskraft eller en förändring i verksamhetskulturen.

Miljöministeriets andel utgör högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. I ansökningsomgångarna 2020 beviljas sammanlagt högst 700 000 euro.

Utöver understödet kan kommunerna delta i nätverksevenemang, träning med tanke på genomförandet och genomslaget samt synlighet i programmets kommunikationskanaler.

Programmet satsar också på att dela med sig av resultaten och god praxis så att alla kommuner kan dra nytta av dem. Miljöministeriet kan inrätta en stöd- och uppföljningsgrupp för projekten. I gruppens arbete utnyttjas sakkunskapen hos det forskarsamfund som miljöministeriet samlat ihop.

Mera information om understödet här.