Investeringstrycket i kommunerna ska minskas, som ett led i regeringens produktivitetsåtgärder.

Finansministeriet vill få en heltäckande bild av kommunernas bygg- och lokalbestånd. Projektet är en av regeringens produktivitetsåtgärder och utredningen genomförs av Maakuntien tilakeskus Oy.

Det långsiktiga målet med utredningen är att hitta metoder för att minska investeringstrycket i anslutning till kommunernas byggbestånd och att utveckla kommunernas lokalhantering.

Samtidigt utreds möjligheterna att skapa en riksomfattande databas.

En styrgrupp har tillsatts som stöd för arbetet. Ordförande styrgruppen är understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet.

Styrgruppens övriga medlemmar:

  • Virpi Ekholm, fastighetsdirektör, Tammerfors stad
  • Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
  • Timo Korhonen, direktör, Tilakeskus, Joensuu stad
  • Jukka Latvala, verkställande direktör, Maakuntien tilakeskus Oy
  • Armi Liinamaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
  • Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
  • Jani Pitkäniemi, överdirektör, finansministeriet
  • Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn
  • Paavo Taipale, chef för samhällsteknik, Finlands Kommunförbund

Mandatperioden för styrgruppen och det sekretariat som tillsatts till stöd för styrgruppen är 10.3.2020 –31.12 .2021.