Understöd beviljades till projekt som ger kopierbara lösningar som gör att man kan undvika flaskhalsar som förekommer vid byggande av offentliga byggnader i trä.

Malax, Sjundeå och Vasa finns bland de kommuner som beviljats statligt stöd inom ramen för Miljöministeriets program för träbyggande.

Stödet härstammar från programmets första ansökningsomgången i slutet av sommaren. Sammanlagt beviljades 8 projekt finansiering till ett sammanlagt belopp av 361 631 euro.

Projekten är bland annat inriktade på att utarbeta regionala strategier och program för offentligt byggande i trä, förbättra upphandlingsprocesserna och skapa modeller för upphandling och planering.

Projekt som beviljats finansiering samt stödbelopp

  • Lempäälä kommun: Ett program för främjande av träbyggande i Lempäälä kommun, 37 310 euro
  • Malax kommun: Ett strategiskt val – offentligt byggande i trä, 28 000 euro
  • Sjundeå kommun: Skapa möjligheter för träbyggande i små kommuner, 104 790 euro
  • Imatran Toimitilat Oy: Ett klimatneutralt idrottshus, 44 800 euro
  • Ylivieska stad: Hamarinpuhto, 33 681 euro
  • Vasa stad: En port till framtiden, 74 550 euro
  • Kauhajoki stad: Främjande av träbyggande i regionstäderna, 17 500 euro
  • Fredrikshamns stad: En strategi för träbyggande, 21 000 euro

Andra ansökningsomgång öppnad

Jemina Suikki, sakkunnig inom programmet för träbyggande säger att de ansökningar om understöd som lämnades in under sommaren höll hög nivå. Av ansökningarna framgick tydligt kommunernas kunnande, vilja och beredskap att satsa på träbyggande, säger Sukki i ett pressmeddelande.

— Understöd beviljades till konkreta projekt som erbjuder kopierbara lösningar med vilka man kan åtgärda de flaskhalsar som förekommer vid byggande av offentliga byggnader i trä och som vi också har identifierat vid miljöministeriet. Vi förväntar oss att den andra ansökningsomgången håller minst lika hög klass och hoppas att vi kan påskynda träbyggnadsprojekt i vart och ett av landskapen.

Miljöministeriets öppnade den 1 oktober en andra ansökningsomgång för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn. Ansökningstiden är 1.10–16.11.

Understöd beviljas till projekt som stöder en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och ökar kommunernas beredskap att genomföra träbyggnadsprojekt.

Projekten kan exempelvis resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet. Projekten ska sträva efter förändringar för en permanent ökning av användningen av trä i kommunerna. Projekten ska också ha potential för större genomslagskraft och en förändring i verksamhetskulturen.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskap, ett landskapsförbund, ett kommunalt affärsverk eller ett konsortium som dessa leder.

Mera information om ansökningar här.