Esbo stad har avtalat med YIT Abp (tidigare Lemminkäinen Abp) att bolaget betalar Esbo ett förlikningsbelopp på 2,7 miljoner euro. Båda parterna drar tillbaka ansökningarna om besvärstillstånd från högsta domstolen.

Långdragen process frustrerar

”I det avseendet välkomnar jag slutresultatet att 2,7 miljoner euro av det överpris som betalats på grund av kartellen återbetalades till skattebetalarna. Beträffande att det tar 10 år att fastställa skadans storlek i vårt rättssystem och hur hög beviströskeln för skadans storlek är, saknar jag en förbättring av vårt rättssystem”, konstaterar Esbos stadssekreterare Jouni Majuri.

År 2009 dömde högsta förvaltningsdomstolen sju bolag i asfaltbranschen för deltagande i en kartell som omfattade hela Finland och som åtminstone var i funktion åren 1994–2002.

Bolagen i kartellen delade bland annat områden och kunder mellan sig och avtalade på förhand om anbudspriserna, det vill säga påverkade på ett osunt sätt marknadens funktion.

År 2013 avgjorde tingsrätten de flesta av de rättsliga frågorna till Esbos och de övriga kommunernas fördel, men minskade skadeståndsbeloppet till 3,7 miljoner euro. Hovrätten minskade skadeståndsbeloppet till 3,3 miljoner euro. Högsta domstolens beslut att slopa ersättningen till kommunerna för mervärdesskatten skulle ha minskat Esbos skadeståndsbelopp till cirka 2,7 miljoner euro.