Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar stöder 14 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna med sammanlagt 640 000 euro.

De viktigaste urvalskriterierna för stödet var ansökningarnas genomslag och koppling till kommunernas fortlöpande klimatarbete. Till grund för beviljandet ligger den nationella klimatpolitiska plan som sträcker sig till 2030.

Detta var den andra ansökningsomgången inom ramen för programmet Kommunernas klimatlösningar.

– Finlands mål om klimatneutralitet kan inte uppnås om inte kommunerna och regionerna är engagerade i arbetet. Därför är det fint att klimatlösningar ser ut att intressera allt fler kommuner. Den här gången fick vi in klart fler ansökningar än i fjol – bland de sökande fanns 48 olika kommuner och regioner, säger Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef för programmet Kommunernas klimatlösningar, i ett pressmeddelande.

Plock bland utvalda projekt

  • Helsingfors m.fl. – Inom projektet ordnas regionala samarbetsforum för husbolag med målet att förbättra energieffektiviteten. Husbolagen erbjuds information, hänvisas till olika finansieringskanaler och får tillfälle att med andra husbolag diskutera erfarenheter av åtgärder som förbättrar energieffektiviteten.
  • S:t Karins – Främjande av företagens klimatarbete. Inom ramen för projektet skapas ett samarbetsnätverk för företag som ger företagen vägledning när det gäller klimatåtgärder, förbättrar möjligheterna att mäta åtgärderna och ser till att företagen i högre grad för fram sina klimatåtgärder.
  • Jakobstad m.fl. – Ett regionalt projekt för klimatsamarbete mellan fem kommuner där det genomförs klimatåtgärder med stöd av planer. Samarbetet bedrivs genom temaspecifika grupper.
  • Borgå – Inom ramen för projektet skapas det en verksamhetsmodell som främjar utsläppssnåla arbetsresor, och metoderna testas i praktiken.
  • Åbo – Kraftgivande klimatkommunikation och klimatinsatser som en del av Åbo stads koncept Ilmastojoukkue. Projektet syftar till att minska i synnerhet ungdomars klimatångest och inspirera alla kommuninvånare, företag och arbetsgemenskaper till klimatinsatser med hjälp av positiv och lösningsinriktad klimatkommunikation.