Trafik- och miljöplanen för Jakobstad centrum från 1989 uppdateras som bäst. Restriktioner under coronaåren har fördröjt arbetet betydligt. Nu är målet att planen ska bli klar under 2022.

Under namnet ”Plan för stadsbygge” ska trafik- och miljöplanen för centrala Jakobstad snart finnas tillgänglig i moderniserad 2020-talstappning.

– Mycket har förändrats i stadens hjärta sedan slutet av 1980-talet. Det handlar om såväl förändrade trafik- och parkeringsarrangemang som förtätat byggande. Med tiden har ett behov av uppdatering aktualiserats med tanke på den kommunala helhetsplaneringen, säger Sören Öhberg, stadsplanearkitekt på Jakobstads stad.

Hösten 2019 inleddes arbetet med den nya trafik- och miljöplanen. Avsparken var ett startseminarium med föreläsare från hela landet.

Sören Öhberg har hållit i rodret för den fleråriga, demokratiska processen som har varit långt ifrån spikrak på grund av restriktioner under pandemin.

Alla invånare har möjlighet att delta i arrangemang under processens gång, säger stadsplanearkitekt Sören Öhberg.

– Vi har arrangerat två workshoppar för allmänheten med totalt tusen deltagare. Vi har samarbetat med stadens skolor och ordnat föreläsningar för handikapp- och äldrerådet, Rotary, Odd Fellow och andra föreningar.

Tre huvudteman i planearbetet är ”stadsmiljö”, ”liv i centrum” och ”trafik”. Under de föregående åren har stadsborna erbjudits workshoppar med anknytning till de två förstnämda rubrikerna.

– Nu står temat trafik i tur i år. Förslag från konsulter kommer att presenteras. Det gäller även att beakta ett stort antal åsikter från invånarna, säger Öhberg.

Gaturallyts tid är definitivt förbi

En av tyndgpunkterna i den förnyade trafik- och miljöstrategin ligger på utvecklandet av gång- och cykeltrafiken i centrala Jakobstad.

Exemeplvis tillgången till laddningstationer för elbilar – både på allmänna platser och vid privata fastighetsbolag – beaktas också.

Det klassiska gaturallyt i Jakobstad, med bilåkande ungdomar som körde stadsvarv på ändlöst vis under helgnätter, är numera ett minne blott. Ett minne som knappast kan återupplivas, både av miljömässiga och ekonomiska skäl.

Sören Öhberg berättar om framskridandet av ”Plan för stadsbygge”, den pågående uppdateringen av trafik- och miljöplanen för Jakobstad centrum från 1989. (Foto: Joakim Snickars)

– Jag är själv född 1965 och kommer väl ihåg den traditionen som torde ha upphört någon gång på 1990-talet. Något förbud från samhällets sida var det dock inte fråga om, säger Öhberg.

Bilparkerandet är ett speciellt kapitel i centrala Jakobstad. För några år sedan invigdes den underjordiska parkeringen Ludvig och mottagandet har verkligen varit av ett skiftande slag.

– Numera är största delen av ”grottplatserna” reserverade av olika företag och aktörer. Samtidigt har många ortsbor riktigt syrlig kritik mot det underjordiska och avgiftsbelagda alternativet via en Facebook-grupp.

Om det finns behov av underjordiska parkeringsprojekt i staden får framtiden utvisa. Åtminstone detaljplaneras flera höghusbyggen i Jakobstads centrum som bäst. Mot ett projekt nära den gamla busstationen har besvär riktats, tillägger Öhberg.

Under en rundtur via den cirka 30 år gamla gågatan på Kanalesplanaden, rådhustorget och den gamla bangårdsmiljön nere vid järnvägen understryker Öhberg behovet av mera flexibla, smidiga och dessutom årstidsanpassade kvarterslösningar i den stad som han betraktar som sin hemstad.

Larsmobon Öhberg framhåller också att Jakobstads profil som handelsstad bör stärkas framöver.

– Det finns en aktuell vision om att kunna etablera ett större affärsområde bortom den tidigare bangårdsmiljön. I slutet av maj kommer vi att föra diskussioner med en potentiell utbyggare. Det centrala läget på några hundra meters avstånd från torget är verkligen ypperligt, berättar Öhberg.

I Jakobstad är det nära till allt

Ida-Marie Jungell är vid sidan av sina uppdrag som SFP-politiker i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen profilerad som centrumutvecklare och anställd av Citygruppen i Jakobstad.

– För närvarande är jag den enda kvinnliga Jakobstadspolitikern som är under 40 år. Vi har försökt värva fler yngre förmågor till politiken. Men det har gått lite trögt på grund av coronan, berättar Jungell.

Till Ida-Marie Jungells arbetsuppgifter hör att arrangera evenemang och på olika sätt befrämja det kulturella och kommersiella utbudet i Jakobstad centrum. Hon är även verksamhetsledare för sommarfestivalen Jakobs Dagar vars evenemang är utspridda över hela staden.

– Centrumområdet är allmänt livskraftigt. Här sker nya etableringar och bland annat är kafé- och restaurangkulturen starkt rotad. Nyligen inledde Rusta och Tokmanni verksamhet strax utanför centrum. Ett annat köpcenter med Prisma och Citymarket ligger på endast fem minuters gångavstånd från stadskärnan.

– Till centrala Jakobstad kommer många invånare från grannkommuner på besök för att handla, äta eller uträtta ärenden. Stadens centrum är mycket komprimerat och det tar inte många minuter att ta sig till olika ställen med cykel, säger Jungell.

Bortom underfarten vid järnvägen, i närheten av Componenta-fabrikskomplexet, kan ett nytt och stort affärscentrum i Sikören eventuellt växa upp småningom. Närheten till Jakobstads centrum vore en mycket fördelaktig faktor, säger stadsplanearkitekt Sören Öhberg. (Foto: Joakim Snickars)

Apropå den kommande trafik- och miljöplanen för centrala Jakobstad säger Jungell att satsningar på lätt trafik och olika hållbara alternativ sticker ut.

Bostadsbyggande är på gång på olika håll i centrum. Samtidigt skulle Jakobstad gärna vilja spräcka 20 000-gränsen befolkningsmässigt.

– Vi skulle gärna se att exempelvis fler småbarnsfamiljer valde att flytta in till staden.

– Olika slags lokala utmaningar saknas inte. Ett exempel är bristen på finskspråkiga yrkesutbildningar i staden. Den finskspråkiga befolkningens andel har efterhand sjunkit till 35 procent parallellt med antalet inflyttare från andra länder har ökat, säger Ida-Marie Jungell.

Jakobstad är grundad 1652

  • Grundad av Ebba Brahe, änka till fältherren och riksrådet Jacob De la Gardie.
  • Har 19 066 invånare (31.12.2021) varav 56 procent är svenskspråkiga.
  • Har 40 stadsdelar förutom de centrala delarna.
  • 26,3 procent av invånare är 64 år eller äldre (31.12.2021).
  • Politisk fördelning i stadsfullmäktige
  • 2021-2025: Sfp 20, Sdp 8, Kd 4, Vf 3, Sannf 2, Gröna 2, Centern 1, Saml 1, Övriga 2.
  • Aktuell skattesats: 21,25.

Källa: Wikipedia