Ansvarar du för kommunens klimatfrågor? I så fall hoppas vi att du tar dig tid att svara på klimatenkäten riktad till kommunerna.

Syftet med enkäten är att kartlägga nuläget och framtiden för klimatarbetet i kommunerna, både vad gäller stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den och på så sätt skapa en helhetsbild av klimatarbetet i Finlands kommuner. 

Alla svar är mycket viktiga, också från kommuner som inte nödvändigtvis utför klimatarbete ännu, eller där arbetet ännu är i beredningsskedet. 

Vi hoppas att enkäten besvaras av den person som ansvarar för kommunens klimatfrågor, men om ingen sådan person finns hoppas vi att enkäten kan besvaras av den person som bäst känner till kommunens klimatmål och klimatarbetets nuläge.

Enkäten har utarbetats av experter för Finlands Kommunförbund, Naturresursinstitutet LUKE och Finlands miljöcentral SYKE. Resultaten utnyttjas bl.a. i Kommunförbundets utredning om kommunernas klimatarbete och i Kommunförbundets intressebevakning.

Svara på enkäten här!