Ett havsörnspar i centrala Helsingfors hör inte till vardagen. Fåglarna i närheten får vara på sin vakt.

Havsörnparet Nadi och Amalia som häckar i ett gammalt gråhägerbo på Klobben i Helsingfors har fått tre ungar, rapporterar Helsingfors stad på sin webb. Paret är döpt efter ett fiskarpar som bodde i området på 1800-talet.

På Klobben bor också gråhägrar och storskarvar och havsörnarna har ätit äggen ur de andra fåglarnas bon på ön. De tre ungar matas främst med braxen och andra fiskar som de fångat i de närliggande vattendragen.

Att havsörnen bygger bo i mitten av en huvudstad är något unikt, då arten inte veterligen tidigare häckat i en såpass urban miljö varken i Finland eller i Europa, skriver staden på sin webb.

I Helsingfors häckar årligen cirka 150 fågelarter, som representerar två tredjedelar av alla arter som häckar i Finland. Av rovfåglarna har förutom havsörnen under den senaste tiden också duvhöken flyttat till Helsingfors, som också varit känd för att undvika mänsklig bebyggelse. Tack vare artens snabba tillväxt lever nu hela Finlands tätaste bestånd av duvhökar i huvudstaden.