Den varma våren i Europa är en förklaring till att gässens antal i Finland ökat.

Vitkindade gäss har i år orsakat skador för 2,7 miljoner euro. Åtminstone har närings-, trafik- och miljöcentralerna tagit emot ansökningar om ersättningar för det sammanlagda beloppet.

NTM-centralerna betalar ut ersättningarna enligt en försnabbad tidtabell redan under augusti och september.

Det är främst jordbruket i östra Finland som lidit av de gässens närvaro. Mest ersättningar har sökts inom området för NTM-centralen i Norra Karelen, sammanlagt 1,7 miljoner euro.

Ersättningar har också sökts inom området för NTM-centralen i Sydöstra Finland (765 000 euro), inom området för NTM-centralen i Nyland (142 000 euro), inom området för NTM-centralen i Tavastland (76 000 euro) och inom området för NTM-centralen i Södra Savolax (18 000 euro).

Skadorna var större än tidigare. Det här beror förutom på att gåsbeståndet ökat också på väderleksförhållandena under våren.

På grund av den varma våren i Europa började gässen flytta tidigt, men de nordliga vindarna stoppade fåglarna i Finland.

Under den kalla våren i Finland växte gräset långsamt, och gässens primära föda räckte därför inte till. Till följd av detta övergick gässen till att äta sådda frön av spannmål och ärter.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter år 2020 kan sökas hos NTM-centralerna fram till den 31 december 2020.

I de fall där en skada som uppkommit i år kan verifieras först nästa vår, kan ersättningsansökan lämnas in före slutet av maj 2021.