Statsrådet har tillsatt en stadspolitisk samarbetsgrupp. Gruppen uppgift är att koordinera och utveckla samarbetsformerna för städernas och statsrådets stadspolitik. Gruppen kommer också att delta i beredningen av en nationell strategi för stadspolitiken i Finland.

Samarbetsgruppens mandatperiod börjar den 16 januari 2020 och går ut när mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering går ut.

Målet för samarbetsgruppen är att stärka statens, städernas och stadsregionernas växelverkan och partnerskap, att främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Näringsminister Mika Lintilä är arbetsgruppens ordförande, vice ordförande är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och stadsdirektör Pekka Timonen från Lahtis stad.

De tvåspråkiga städerna representeras av bland annat stadsdirektörerna Jukka Mäkelä (Esbo), Ritva Viljanen (Vanda), Minna Arve (Åbo), Tomas Häyry (Vasa), Jukka-Pekka Ujula (Borgå), Stina Mattila (Karleby) samt Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska Finlands framgång byggas på regionernas och städernas starka sidor och särdrag genom ett samarbete mellan olika aktörer.

Målet är att regionerna och städerna ska utvecklas på ett socialt rättvist, miljömässigt hållbart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Ekosystem som byggs över region- och sektorsgränserna och ett näringsvänligt klimat samt bra tillgänglighet och fungerande tjänster skapar tillväxtmöjligheter i hela landet.I stadspolitiska samarbetsgruppens sammansättning beaktas stadspolitikens förvaltningsövergripande karaktär och olika städer.

Pressmeddelandet från Arbets- och näringsministeriet.