Helsingfors stad fortsätter att tippa smutsig snö i havet. Alternativ söks men de dröjer fortfarande, enligt staden.

I en växande stad finns knappt om utrymme för förvaring av snön som röjs bort från gator och hustak. Ett litet antal snötippar finns, som under vintrar med rikligt snöfall inte är nog.

Redan för fyra år sedan beslöt stadsmiljönämnden att snödumpningen i havet upphör. Det har testats olika snösmåltningsmaskiner, men mer än löften om maskinbeställningar verkar det inte ha blivit. Verkligheten är alltså en annan och smutsig snö körs dag och natt till sydspetsen av Ärtholmen där den skyfflas ned i havet.

Enligt HBL som intervjuat Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen planerar staden att hitta nya områden för snösmältning i närheten av centrum. Dessutom vill man köpa 21 snösmältningsmaskiner. I planerna ingår dessutom Innovationstävlingar planeras också med syfte att hitta nya alternativ till snödumpningen i havet.

Inget beslut har ändå fattats gällande åtgärderna.

– Tanken är att snödumpningen i havet inte behövs om de här åtgärderna införs. Men det kommer att ta ungefär tio år innan snödumpningen i havet kan avslutas. Också då skulle snön dumpas där i undantagsfall om det snöar väldigt rikligt, säger Esa Nikunen till HBL.

Det är stora mängder förorenad snö som hamnar i havet. Enbart på Ärtholmen handlar det om tusentals lass den här vintern, bedömer miljödirektören. I fjol var mängden 26 000 lass. Det är en femtedel av av all uppsamlad snö i Helsingfors.

I snitt består ett lass snö också av 250 kilogram grus, sand, skräp och små mängder plast.

– Sanden och gruset som sjunker till botten muddras upp årligen då vintern är slut, och det flytande skräpet håvas in med en båt. Men mikroplaster är förstås omöjligt att samla upp, säger Esa Nikunen.

Läs också: Luonnonsuojeluliitto vaatii lumen mereen kaatamisen lopettamista Helsingissä