Nätverk som möjliggör snabba nedslag och spontana diskussioner är viktiga, säger Pargas personalchef.

Under våren och försommaren har ledningen i Korsnäs och Pargas träffats på distans för att ta del av en gemensam ledarskapsutbildning och för att dela med sig av erfarenheter och synpunkter på frågor som berör bägge kommuner.

Det är konsultbyrån TalentMiles som står för utbildningen, men personalchef Peter Lindroos i Pargas säger att lika viktig är möjligheten att träffa kollegor från en annan kommun, göra benchmarking och få kollegialt stöd.

Coronasituationen har inte bara gjort det nödvändigt att orda utbildningen på distans, den har också visat på behovet av sådan teknik – och på dess potential.

— Vi var inställda på att epidemin skulle skjuta fram utbildningen till hösten, men efter diskussion med TalentMiles kom vi fram att vi ska testa det här. Jag ville också få gjort en enkät för personalen om hurdant stöd den fått under coronatiden.

Snabbhet är en styrka

Lindroos säger att han under våren oroat sig för social- och hälsovårdspersonalens och daghemspersonalens ork. Hela personalen i Pargas har jobbat hårt, men Lindroos befarar att i något skede tar orken slut.

— Vi hade ett behov av att systematiskt se över det här, så när TalentMiles var i kontakt och Korsnäs kom med kunde vi ha ett möte och snabbt sy ihop en enkät för personalen som vi la ut och fick svar på. Jag tror det här är framtiden. Vi behöver inte långa utredningar utan snabba nedslag. Snabbheten, förmågan att se fenomen och vrida och vända på dem och sedan gå vidare, det är styrkan.

Lindroos beskriver utbildningen, som fortsätter på hösten, som en stig med olika anhalter för kommunens ledning. På stigen kan man komma överens om vilka teman som ska behandlas, genom grupparbeten där man delar med sig av erfarenheter, kommer med tips och hittar relevant litteratur.

— Sedan kan vi och Korsnäs på olika håll fortsätta jobba på lokal nivå. Vi brottas med samma typer av problem men har också olika behov. Det behövs nätverk där man spontant och systematiskt kan utbyta erfarenheter med kollegor.

Lindroos säger han gärna delar med sig av erfarenheterna så långt, om det finns intresse i andra kommuner för utbildningen.