Vasa går till final i FM i marknadsföring. Vasaregionens tävlingsbidrag är en  webbtjänst som betjänar såväl kommuninvånare som turister. Tjänsten är ett samarbete mellan Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen och Kvarkens skärgård. 

Antalet inlämnade tävlingsbidrag till FM i kommunal marknadsföring uppgick i år till 49. Totalt går fem tävlingsbidrag till final.

Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang. Det syns i de kampanjer som valts ut till finalen.

Förslagen i FM-tävlingen omspänner allt från internationell marknadsföring för turister, kampanjer som motarbetar våld, rekrytering av läkare och bibliotekstjänster. Influencermarknadsföringen ökar i kommunerna bland annat genom inflyttade bloggare. Det görs också gott grundläggande arbete med varumärken, webbplatser och servicekampanjer.

Kommunerna skaffar allt oftare hela marknadsföringsplaneringen externt även om den egna kompetensen också har stärkts. Mätbarheten och rapporteringen har förbättrats jämfört med tidigare år.

Marknadsföring är långsiktigt

Tävlingens jury bedömde de inlämnade förslagen med särskild betoning på resultatet i förhållande till målen och budgeten. Det är viktigt att marknadsföringen är långsiktig och hänger ihop med kommunens strategi men det praktiska genomförandet och valet av målgrupp har också betydelse.

Bland förslagen som anmälts till tävlingen finns flera fina idéer, bra poänger som hänför sig till kommunens och områdets starka sidor och verksamhet som utgår från invånarnas och kundernas delaktighet. Alla deltagare får en bedömning av sitt arbete som en utmärkelse och för vidareutveckling av förslaget.

Bland de fem finalisterna väljs tre vinnare, dessutom utdelas ett eller flera hedersomnämnanden.

Till finalen valdes förslagen från Idensalmi stad, Kymsote, Norra Karelens landskapsförbund, House of Lapland Oy och Vasaregionen. De sinsemellan mycket olika förslagen utgår alla från ett gott varumärkesarbete och de har bidragit till utveckling och livskraft.

Tävlingsjuryns ordförande Jari Seppälä säger att Vasas tävlingsbidrag är ett bra exempel på vad det går att skapa genom samarbete.

– En regional portal  är i sig ingenting nytt. Det som gör Vaasa.fi-tjänsten unik är att den är enkel, överskådlig och användarvänlig. Den har tillkommit som ett resultat av ett fungerande samarbete mellan många olika aktörer.

Enligt Seppälä är kan tjänsten fungera som mall också för andra.

– I framtiden kommer det att behövs mera en den här typen av samlande webbtjänster, tippar Seppälä.

Bekanta dig med Vasaregionens webbtjänst här.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för femtonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis.

Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.

Finalisterna FM i kommunal marknadsföring 2020:

 • Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.
  Idensalmi stad
 • Kymsoten prototyypit
  Kymsote
 • Pohjois-Karjalan invånarmarknadsföring
  Norra Karelens landskapsförbund
 • Sound of Lapland
  House of Lapland Oy
 • Vaasa.fi – regional webbtjänst
  Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Vaasa, Världsarvet i Kvarken rf

Prisutdelningen sker under Kommunmarknaden i Helsingfors den 9 september.

Årets jury bestod av:

 • Sanna Laakkio, verksamhetsledare för MARK Finlands Marknadsförbund
 • Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry
 • Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf,
 • Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia
 • Ida Müller, sakkunnig i Arbets- och näringsministeriet
 • Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet.