Kommuntorget publicerar varje år uppgifter om kommunernas skattesatser.

Kommunerna fastställer själva kommunens skatteprocenter för varje år och skall meddela skatteverket i november året före.