Inkomstskattesatser 2019, karta

    17.11.2020

    Kommuntorget publicerar varje år uppgifter om kommunernas skattesatser.

    Skattesatser: kolla din kommun

    Kommunerna fastställer själva kommunens skatteprocenter för varje år och skall meddela skatteverket i november året före.