Ekonomiska nyckeltal i Svenskfinland

  7.2.2018

  Den ekonomiska tillväxten i Finland blev ifjol märkbart starkare än vad man i början av året förväntade sig. Ännu i maj uppskattade Finansministeriet att BNP skulle öka med 1,2 procent, men uppskattningen blev till 3,1 procent i december. Den betydande ökningen i BNP medför att kommunernas skatteinkomster samtidigt ökade mer än väntat. Läs Kommunförbundets analys av ekonomin i de tvåspråkiga kommunerna.

  Framtidsutsikterna

    Inkomst- skatteprocent Ändringar i skatte- inkomster Ändringar i utbetalningen av stats-andelar, procent Statsandelarnas andel av skattefinansieringen, procent
    (2018) (2017/2018) (2017/2018) (2018)
  Nyland
  Sjundeå 21,5 -0,11 4,22 14,07
  Grankulla 17 0,7 -74,85 0,68
  Hangö 21,75 1,61 -1,87 24,95
  Sibbo 19,25 0,03 -11,83 14,57
  Vanda 19 1 2,46 16,56
  Helsingfors 18 3,01 -14,61 8,98
  Raseborg 22 0,54 -2,18 32,51
  Borgå 19,75 5,38 2,37 18,61
  Esbo 18 0,65 35,02 4,04
  Lovisa 19,75 -5,16 -3,48 28,41
  Kyrkslätt 20,5 0,46 -5,51 11,48
  Ingå 20,75 -0,07 18,53 18,39
  Lojo 20,5 1,28 0,82 26,7
  Mörskom 21,5 -1,51 5,78 40,21
  Lappträsk 20,5 -0,36 2,89 43,66
  Egentliga Finland
  Pargas 19,75 0,18 -4,39 32,58
  Åbo 19,5 1,09 0,2 27,2
  Kimitoön 19,75 ?1,87 ?4,08 50,71
  Österbotten
  Kristinestad 21,5 -1,84 -2,28 47,41
  Larsmo 19,5 2,68 -2,99 47,91
  Närpes 21 -1,92 3,39 47,34
  Vörå 21 -1,48 0,56 44,39
  Korsnäs 21 -1,04 -4,36 50,28
  Jakobstad 21,25 2,43 0,98 33,58
  Korsholm 20,75 0,27 1,21 28,4
  Vasa 20 -0,93 2,91 27,49
  Kronoby 22 1,48 -1,37 42,48
  Nykarleby 21,25 -0,97 7,87 37,22
  Malax 21,5 0,03 -0,18 46,65
  Karleby 21,75 -0,21 1,11 32,1
  Pedersöre 20,5 -0,08 1,06 41,64
  Kaskö 22 0,11 -7,91 22,35

  Nuläge: bakgrunden

    Årsbidrag
  euro/inv 
  Årsbidrag som andel av
  avskrivningar, procent
  Lånestock euro/inv
    (2016) (2016) (2016)
  Nyland      
  Sjundeå 744 222 3 505
  Grankulla 1 658 180 2 114
  Hangö 1 084 173 8 627
  Sibbo 832 162 2 353
  Vanda 1 428 161 9 298
  Helsingfors 1 625 153 7 777
  Raseborg 570 131 4 930
  Borgå 1 180 127 5 873
  Esbo 1 083 125 11 606
  Lovisa 647 123 3 575
  Kyrkslätt 604 118 4 188
  Ingå 386 104 2 879
  Lojo 511 92 3 826
  Mörskom 215 62 1 775
  Lappträsk 92 17 4 611
  Egentliga Finland      
  Pargas 631 133 3 410
  Åbo 928 131 6 974
  Kimitoön 894 117 4 943
  Österbotten      
  Kristinestad 1 323 291 4 024
  Larsmo 848 221 4 106
  Närpes 1 009 201 5 385
  Vörå 583 169 1 843
  Korsnäs 1 015 168 1 766
  Jakobstad 743 135 4 832
  Korsholm 620 133 3 995
  Vasa 1 028 122 8 400
  Kronoby 444 118 3 722
  Nykarleby 600 112 5 322
  Malax 669 110 4 362
  Karleby 932 110 9 675
  Pedersöre 294 91 2 765
  Kaskö ?6 -1 3 326

  Källa: Kommunförbundet. Tabell med nyckeltal för alla kommuner (Excel) hittar du på Komunförbundet.fi