Mobiltelefoner i skolan är något som också regeringen reagerat på. Men ett totalförbud efterlyses inte, varken av politiker eller lärare. Foto: Pixabay

64 procent av de finlandssvenska lärarna anser att mobilanvändningen i skolan behöver skärpas i lag.

Det här skulle ha en positiv effekt på elevernas koncentration och lärande, anser över 90 procent av de som deltagit i Finlands svenska lärarförbunds medlemsundersökning. 85 procent av lärarna säger däremot nej till ett totalförbud av mobiler i skolan.  

Över hälften av alla lärare inom grundskolan och på andra stadiet efterlyser tydligare lagstiftning i frågan om mobilanvändningen i skolan. Det här visar Finlands svenska lärarförbunds medlemsundersökning vid skolstarten 2023. Mobilerna utgör ett problem främst under lektionstid men även under raster och skolmåltider.

– Lärarna vill se en tydlighet i lagstiftningen för att bättre kunna fullfölja sitt pedagogiska ansvar, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL, i ett pressmeddelande.

En mer preciserad lagstiftning skulle förbättra elevernas koncentration och lärande och ha en positiv inverkan på trivseln och tryggheten. Spelreglerna i skolan skulle också bli tydligare, anser lärarna. 

– Det behöver bli lättare att i förebyggande syfte reglera mobilanvändningen och på så sätt skapa en trygg skolmiljö som främjar lärandet, säger Damlin. 

Undersökningen visar att utmaningarna med mobilen i skolan börjar dyka upp när eleverna blir lite äldre. Bland lärarna i klass 1–6 uppger 24 procent att mobilanvändningen är ett problem i skolan, motsvarande siffra i klass 7–9 är 84 procent och på andra stadiet 72 procent. 

– Lagstiftningen måste preciseras så att den går att tillämpa på de olika stadierna, konstaterar Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

85 procent av lärarna säger nej till ett totalförbud av mobiltelefoner i skolan.  

– Det är varken rimligt eller ändamålsenligt att förbjuda mobiltelefonerna i skolan. Däremot visar vår undersökning att det finns ett behov av mer redskap för att komma åt den mobilanvändning som stör och sätter käppar i hjulen för trivseln, tryggheten och lärandet, säger Damlin.  

Undersökningen skickades ut till 3778 lärare inom grundskolan och på andra stadiet under augusti 2023. 1272 svar kom in, vilket ger en svarsprocent på ungefär 34.