Kommunsammanslagningar är inte troliga inom en snar framtid, men kommunminister Sirpa Paatero (SDP) efterlyser mera samarbete mellan kommunerna. – Det är livskraften som tryggar självbestämmanderätten.

Servicenivån är under lupp och det ska vara jämlikt överallt i Finland. Det gäller vården men även bildning och olika näringstjänster.

– Utmaningarna är liknande inom bildningen som de är inom vården. Social- och hälsovården behövde förnyas. I något skede kan det vara aktuellt att titta på bildningen, säger Sirpa Paatero, som småningom lämnar allt som heter riksdag och regering.

Pressmeddelande: 350 miljoner euro för etablering av välfärdsområdena och utveckling av verksamheten

Kommunerna är olika. De som hade dålig ekonomi tidigare har det också nu. Vårdreformen var ingen räddning och det är möjligt att vi får nya kommunsammanslagningar. Sådana utreddes i början av regeringsperioden. Sedan har takten avtagit. För tillfället pågår inga utredningar.

– Jag önskar att kommunerna ser ett tillfälle, men det är klart, just nu har de fullt upp med vårdreformen.

Kommunministern intervjuas av Kuntalehti. Läs hela intervjun: Väistyvä kuntaministeri Sirpa Paatero toivoo seuraavan hallituksen ryhtyvän kokeiluihin eriytyvällä kuntakentällä – ”Maailman paras kunnallinen demokratia” kaipaa edelleen vahvistusta

Sirpa Paatero hoppas att nya regeringen sporrar till olika kommunförsök. Den kommunala demokratin som vi har är bäst i världen, säger hon. (Foto: Kuntalehti | Ville Miettinen)

Kommunerna ska ha tack!

Koronaåren var tuffa för hela landet. Avgående kommunministern Paatero ger åtgärderna som helhet ett gott betyg. Kommunerna var i nyckelroll, säger hon.

– Vi slapp massarbetslöshet, en omfattande konkursvåg och vi lyckades ta hand om människorna. Det var kommunerna som i praktiken som gjorde det möjligt att trots krisen arbeta och gå i skolan. Kommunerna testade, vaccinerade och tog hand om sjukvården.

– Det ska kommunerna fortsättningsvis ha ett stort tack för!

Valet en besvikelse

Riksdagsvalet var ingen höjdare. Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) trillade ur med knapp marginal. Det gör henne besviken, förstås.

– Jag har arbetat så gott det går och fått bra respons. Väljarna tyckte annorlunda. Men sådär är det, alltid.