Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergkvist svär ministereden. (Foto: Statsrådet, Stina Virkamäki)

Finland har en ny regering, den 77:e i ordningen. Statsminister är Petteri Orpo, riksdagsledamot sedan år 2007.

Orpo har varit Samlingspartiets ordförande sedan år 2016 och var även riksdagens tillfälliga talman före statsministervalet. I går på tisdagen fick Orpo som riksdagens talman tala om för riksdagen att riksdagen utsett honom till statsminister.

Svenska folkpartiet har tre ministrar i nya regeringen. SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är undervisningsminister med ansvar även för de nordiska frågorna, Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz är Europa- och ägarstyrningsminister och riksdagsledamot Sandra Bergqvist idrotts- och ungdomsminister (2 år, ett uppdrag som delas med KD).

– I dag ser vi en ökande trend av utanförskap och utslagning av unga. Dessutom har ungas mentala välbefinnande överlag försämrats. Även den stillasittande livsstilen bland finländarna skapar idag olika hälsoproblem. Vi behöver åtgärder som stärker både den mentala och fysiska hälsan, säger Bergqvist i ett pressmeddelande.

– I den oroliga tid vi lever i är ett nära europeiskt samarbete allt viktigare. Tillsammans ska vi arbeta för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin, säger Adlercreutz.

Petteri Orpo, riksdagens tillfälliga talman. (Foto: Riksdagen, Hanne Salonen)

Kommunminister Anna-Kaisa Ikonen är första vice ordförande i Kommunförbundets styrelse. Hon valdes i februari för ett år sedan.

Traditionella regeringsporträttet i Ständerhusets trappa. Från en något annan vinkel, dock. (Foto: Statsrådet, Fanni Uusitalo)

Läs mera: Presentation av ministrarna.

Orpos regering

Statsminister Petteri Orpo 
Finansminister Riikka Purra 
Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz
Utrikesminister Elina Valtonen 
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio 
Justitieminister Leena Meri 
Inrikesminister Mari Rantanen 
Försvarsminister Antti Häkkänen 
Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen 
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson
Forsknings- och kulturminister Sari Multala 
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah 
Kommunikationsminister Lulu Ranne 
Arbetsminister Arto Satonen 
Näringsminister Vilhelm Junnila 
Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso 
Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen 
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen