Sjukfrånvaron på Korsholms kommun har ökat från 16,6 till 19,6 dagar per person under perioden 2021-2022. Lägre tröskel för att stanna hemma vid förkylningar och ökad infektionskänslighet nämns som några tänkbara orsaker. (Foto: Joakim Snickars)

Den genomsnittliga sjukfrånvaron bland kommunalt anställda har ökat på många håll i Österbotten mellan 2021 och 2022. Lägre tröskel för att stanna hemma och ökad infektionskänslighet efter coronapandemin anges som några typiska orsaker.

Samtidigt har sjukskrivningar på grund av psykisk arbetsohälsa minskat i Jakobstad.

I slutet av april rapporterade Nykarleby stad att den genomsnittliga sjukfrånvaron bland stadens personal har tilltagit på alamerande vis mellan verksamhetsåren 2021 och 2022. Det handlar om en ökning från 14,9 till 17,7 kalenderdagar.

Nykarleby stad har länge försökt stävja den negativa trenden i samarbete med arbetshälsovården. Efter coronapandemin är anställda mera försiktiga med att gå till jobbet om de är förkylda. Också andra problem såsom utmattningssyndrom kan ligga bakom försämringarna, säger stadsdirektör Martin Norrgård.

Kommuntorget har pejlat in läget på sjukskrivningsfronten i några andra österbottniska kommuner.

Trytande ork hos en del anställda

Också inom den kommunala världen i Korsholm har sjukskrivningarna ökat under den motsvarande perioden, närmare bestämt från 16,6 till 19,6 dagar per person.

– Tröskeln för att stanna hemma tycks ha blivit lägre. En större infektionskänslighet förekommer också efter coronan. Därtill har det blivit vanligare att folk är tröttare på jobbet och visar tecken på utmattning. I de fallen kan orsakerna förstås också vara individuella, säger Marcus Beijar, förvaltningsdirektör på Korsholms kommun.

– Man kan också att säga att den aktuella situationen präglas av ett slags sjukdomsskuld. Till exempel inom samhällsbyggnadsområdet har förslitningar och andra åkommor kollats upp sämre under den virusfixerade coronaperioden, tillägger Beijar.

Beijar säger att sjukskrivningsproblemet är speciellt påtagligt inom köks- städ- och fastighetsservicen samt inom bildningstjänster.

Korsholms kommun går in för att göra förebyggande insatser genom sektorvisa utredningar. Man ser också över resurser och olika dimensioneringar. Kommunen försöker även förbättra läget med stöd av företagshälsovården eller via alternativa avtal.

Sjukfrånvaro på grund av psykisk arbetsohälsa har minskat i Jakobstad

På Jakobstads stad har sjukfrånvaron ökat klart enligt uppgifter i bokslutet från 2022- från 12,9 till 16,7 dagar.

– Samtidigt korrelerar den här ökningen på starkt vis med coronapandemin, framhåller personaldirektör Eva-Maria Emet som samtidigt betonar att FPA-rapportering vittnar om att ökad sjukfrånvaro har varit ett nationellt fenomen under fjolåret.

– På sistone har coronaproblemet minskat akut i samhället. Det finns inte längre några krav på att stanna hemma fem dagar vid förkylningar. Under det innevarande årets tre första månader har sjukfrånvaron gått ner på tydligt vis, fortsätter Emet.

Sedan flera år tillbaka idkar Jakobstads stad samarbete med företagshälsovården med ambitionen att effektivera förebyggandet av sjukskrivningar. Man har bland annat utvecklat olika stödmodeller och staden har även tillgång till en HR-koordinator idet långsiktiga arbetet med att främja och upprätthålla arbetsförmågan hos anställda.

Psykisk arbetsohälsa, såsom utmattningssymtom, är en stor orsak till sjukskrivningar.

– Inom den kategorin har det skett en minskning i Jakobstad under de senaste tre åren. Minskningen uppgår totalt till 468 dagar. Orsaken till reduceringen är det pågående strategiska arbetet. Till exempel förs det inledande samtal med anställda efter 15 dagars sjukfrånvaro, säger Emet.

Marginell minskning av sjukfrånvaron i Närpes ifjol

På Närpes stad gör det senaste bokslutet gällande att antalet sjukskrivningsdagar har minskat marginellt från 18,1 till 17,1 mellan 2021 och 2022.

– Det är tänkt att Närpes stad i samarbete med företagshälsovården ska se över olika sätt att minska sjukfrånvaron bland kommunalt anställda. Ett inledande möte mellan aktörerna är inbokat om ett par veckor, säger personaldirektör Sofia Nordback i början av maj.

– Det är klart att coronan har påverkat statistiken mycket under perioden 2020-2022 och ända in på 2023, kommenterar Nordback.

– Det är visserligen en hög siffra men det är huvudsaken att det går i rätt riktning. Mera intressant blir det att ta del av resultaten i nästa personalbokslut. Målet är att sjukskrivningarna ska minska ytterligare, säger förvaltningsdirektör Björn Häggblom.