Byggandet av laddstationer är inte alldeles enkelt. Med tiden förväntas konkurrensen mellan entreprenörer öka samtidigt som allt fler kommuner kan sporra utbyggnaden i sin markanvändningspolitik. (Foto: Helen Ab)

Uppskattningen är att det år 2040 finns över 1,5 miljoner helt eldrivna bilar i Finland, enligt Bilbranschens informationscentral.

Enligt informationscentralen begränsas efterfrågan på elbilar av det höga priset. I fjol var genomsnittspriset på en elbil cirka 50 000 euro.

Det finns andra utmaningar. Som att också elektriciteten behöver tas fram på sätt eller annat. Och att infrastrukturen för laddstationer måste utvecklas. Det är det fortfarande oklart vilka aktörer som ska finansiera utbyggnaden av laddstationer i glesbygden.

Kommuntorget skrev nyligen om utmaningarna.

– I synnerhet östra Finland, Lappland och många skärgårdskommuner har ett glest och otillräckligt nätverk med laddstationer för elbilar, säger Niila Rajala, kommersiell chef på Automobilförbundet.

Det oaktat anser han att utbyggnaden av laddstationer ska ske på marknadskrafternas villkor.

– Det skulle ha en marknadsstörande effekt om staten skulle subventionera utbyggnaden av laddstationer i större utsträckning än nu, säger Rajala.

Läs hela reportaget här: Allt fler har elbil – vem ska bygga laddstationerna?