Undersökningen ger omedelbart rubriker i HBL, hos Yle, i HS och i Sverige i Dagens Nyheter. Bild: Kommuntorgets redaktion

Oron är stor för att staten ska tvinga kommunerna att spara bort skolan och småbarnspedagogiken. Kommer inte att ske, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Finansministeriet meddelade nyligen något överraskande att man behöver hitta inbesparingar motsvarande cirka en halv miljon euro. Detta med anledning av prognoser gällande statsandelar som gått fel.

LÄS MERA: Nedskärningar av kommunala statsandelar väcker bestörtning

Diskussionen om statsandelar är aktuell också därför att den färskaste PISA-mätningen visar att finländska elever behöver mera hjälp i skolan.

– Det här är nationellt viktigt, säger Anna-Maja Henriksson på pressinformationen om PISA-mätningen.

Hon är övertygad om att regeringen som SFP är med i inte skär i skola och småbarnspedagogik, det viktigaste som kommunerna bestämmer om.

Tvärtom ökar anslagen, menar hon. Extra summan under valperioden är runt 200 miljoner euro. Den ska inte användas för att skapa nya magiska ämnen eller öka någons arbetsbörda. I stället ska det skapas rum och tid för bättre inlärning. Lärarna behöver stöd och uppskattning.

Grundfärdigheterna behöver bli bättre. Alla barn och unga behöver kunna läsa, skriva och räkna. Foto: Pixabay

I fråga om matematik, läsfärdigheter och naturvetenskaper är de finländska ungdomarnas kunskaper fortfarande bättre än OECD-medelvärdet, men kunskapsnivån har sjunkit.

I majoriteten av OECD-länderna blev kunskaperna sämre. PISA 2022-undersökningen inföll under coronapandemin, som inverkade åtminstone indirekt på skolgången under nästan hela högstadietiden för de elever som deltog i undersökningen.

– Även om undervisningen under coronatiden i huvudsak kunde ordnas i enlighet med målen i läroplanen, har den utdragna pandemin oundvikligen haft konsekvenser för åldersklassens välbefinnande, stödbehov och studiemotivation. Distansundervisningen var utmanande i synnerhet för elever som behövde stöd och elever som hör till språkliga minoriteter samt för elever som inte fick stöd för lärandet av föräldrarna, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs pressmeddelandet här.

– Vi ska bli bättre på grundfärdigheter, läsa, skriva och räkna.

Också hemma kan man bidra.

– Föräldrar kan läsa för barnen. Det är värdefullt, säger Henriksson.

Läs mera hos Svenska Yle: ”Ett oerhört viktigt trendbrott” – finlandssvenskar klarar sig bättre i Pisastudien, men som helhet tappar vi mark