Jan D. Oker-Blom från Lovisa eller Tuija Telén från Högfors. Foto: Karl Vilhjàlmsson, Kuntalehti/Tammerfors stad

Nylands landskapsstyrelse föreslår att landskapsfullmäktige väljer Jan D. Oker-Blom eller Tuija Telén till tjänsten som landskapsdirektör. Båda kandidaterna är stadsdirektörer i Nyland: Oker-Blom är från Lovisa och Telén från Högfors.

Landskapsstyrelsen sammanträdde den 7 september efter det att de politiska grupperna i landskapsfullmäktige hade hört toppkandidaterna. Det finns elva valbara kandidater till tjänsten, och fullmäktigeledamöterna får rösta på vilken valbar kandidat som helst. Behörighetsvillkoren för tjänsten som landskapsdirektör är i praktiken uppvisat ledarskap och högre högskoleexamen samt kraven på språkkunskaper.

Tuija Telén leder Högfors sedan 2018. Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör i Lovisa sedan 2017.

Enligt ett pressmeddelande väljer landskapsfullmäktige landskapsdirektör vid sitt sammanträde tisdagen den 12 september genom majoritetsval, nästa vecka alltså.

Enligt Nylands förbunds förvaltningsstadga förrättas majoritetsval med slutna sedlar om en ledamot yrkar på det.

Landskapsfullmäktiges sammanträde kan följas direkt på webben.