En väg ut till Europa går via Vasa hamn. Världsläget gör rutten högintressant för hela landet ur försörjningssynvinkel. (Foto: Tommy Pohjola)

En bekväm och kort väg för österbottningar, en viktig rutt för hela landet. En vardag i slutet av mars är det gott om plats på färjan mellan Vasa och Umeå.

Runt 130 passagerare och några hundra meter frakt, enligt Carina Hovi. Hovmästaren bläddrar vant i dokumenten som bekräftar fartygets ytor i förhållande till kapaciteten – just denna dag är ytorna stora och folktomma. I restaurangen sitter några få sällskap. De njuter av en utomordentlig lunchbuffé och förstås vyerna. Ute på Bottenhavet glimrar snön och isen så långt ögat når.

De dagliga avgångarna är många. Ombord Aurora Botnia är det inte alltid helt enkelt att minnas vart fören pekar.

– Ibland frågar kunderna när vi är framme i hamnen. Då måste jag ibland fundera och se var vi är och vart vi är på väg. säger Carina Hovi.

Då personalen jobbar så jobbar den intensivt.

– Jobbar vi en vecka så är vi lediga en vecka. Tio dagar jobb, tio dagar ledigt. Det är trevligt, speciellt om man inte har små barn längre.

På avgången mellan Vasa och Umeå är det denna gång inte så många passagerare. Om några dagar är läget annorlunda. – Då är det jaktmässa ombord och fullt med folk, säger Aurora Botnias hovmästare Carina Hovi. (Foto: Tommy Pohjola)

Då den här artikeln utkommer är sommaren strax här. Då kan det vara upp till 900 passagerare samt en massa bilar och långtradare på Aurora Botnia. På vintern är det många som drar till de svenska fjällen. Också allt fler skidåkare i södra Finland väljer att köra upp till Vasa och Umeåfärjan – en rutt som upplevs trevligare jämfört med att ta färjan till Stockholm och sedan köra genom halva Sverige.

Vasabor och andra österbottningar åker över för nöjets skull, året runt men flitigast under sommarhalvåret. Man shoppar och går på kultur- eller sportevenemang. Även färjan, som togs i bruk hösten 2021, har fortfarande nyhetens behag över sig.

Universitetet i Umeå är omfångsrikt och naturligtvis ett dragplåster även för finländare. Många jobbar i Sverige eller med företag som är etablerade i grannlandet. Vårdpersonal, till exempel. För många av dem är Wasalines färja ett trevligt måste.

Och så den där frakten. Just nu utgör Aurora Botnia en viktig del av rutten främst för österbottniska och svenska fraktbolag. Men då man kikar på kartan och hela Finlands försörjningsberedskap beaktas klarnar färjeförbindelsens betydelse. Rutten är en del av E12:an och den bästa vägen till norska Narvik och andra hamnar.

Catarina Fant, kommunikationsdirektör vid Wasaline.

– I stället för att köra runt flera hundra kilometer kan chaufförerna vila. Det är kortare väg och miljövänligare så här, säger kommunikationsdirektör Catarina Fant vid rederiet Wasaline.

Coronatiden var svår för rederiet.

– Finland och Sverige var stängda, det var tuffa tider. Som tur har vi två ben att stå på. Frakten som är en viktig del av affärsverksamheten gick bra, säger hon.

Gemensamt bolag

Det var i slutet av augusti 2021 som politiker och invånare samlades i hamnarna i Vasa och Umeå under invigningen av det nya fartyget. Stämningen var lättad. Det hade krävts målmedvetet och hårt arbete på många plan, bland annat av Kvarken Link, ett bolag som ägs av Umeå Kommunföretag AB och Vasa stad.

– Det har varit en lång resa. Det var verkligen ingen självklarhet att det skulle gå vägen med tanke på att vi hade svårt att hitta aktörer som ville driva färjetrafiken mellan Sverige och Finland, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå kommun och styrelsemedlem i Kvarken Link.

– Det gjorde att Umeå tillsammans med Vasa slutligen bildade bolaget Kvarken Link och började bygga på en omfattande projektfinansiering med sikte på en ny färja. Det har krävts modigt beslutsfattande.

Lindberg betonar minskade utsläpp och en hållbar utveckling framåt. Nu kan man främja transporter av gods på ett bättre och mer miljövänligt sätt samtidigt som man knyter ihop regionerna och länderna. Det är viktigt att knyta samman Sverige, Norge och Finland ännu bättre.

– Det här är helt avgörande för näringslivsutvecklingen i Umeå. Nu kommer vi att kunna blicka framåt på ett helt nytt sätt. Det underlättar godstrafiken och möjliggör transporter som stärker en utveckling av det öst-västliga stråket.

– Jag tror också att vi ser en ny arbetsmarknadsregion växa fram, kanske lite liknande som den vi ser kring området Köpenhamn-Malmö. Vi hjälper varandra med kompetens och arbetskraft och det gynnar hela området, säger Hans Lindberg.

Starten har varit bra och samarbetet mellan de två städerna har fördjupats. För ett drygt år sedan undertecknade städerna en strategisk avsiktsförklaring som ett svar på den kraftiga tillväxten med investeringar på båda sidor av Kvarken. Och den här våren har Vasa stad sagt att man gärna vill fortsätta samarbeta med Umeå.

– Vi vill stödja flödet av kompetens och kultur, varor och tjänster, men också skapa förutsättningar för arbetspendling mellan städerna. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande i Vasa och styrelsemedlem i Kvarken Link.

– Med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt, säger Strand.

Arbetsplats på havet

Teams-möte med havsvy? Helt möjligt. Och denna vardag är det gott om utrymme ombord. I priset ingår kaffe, te och dagstidningar samt tillgång till pålitliga trådlösa förbindelser. I loungen finns 34 sittplatser och bord för två och fyra personer.

Niko Heinonen är projektledare vid Valmet i Tammerfors. Han tar färjan över till Umeå för att besöka en stor kund.

– Det här är andra resan med Aurora Botnia för mig. Arbetskamraterna har åkt flitigt, nu kommer även jag att göra det. Morgon, eftermiddag. kväll. Alla avgångar.

Niko Heinonen från Tammerfors är nöjd med möjligheterna att distansjobba ombord. – Troligtvis blir det många nya resor över Bottenviken, säger han. (Foto: Tommy Pohjola)

Heinonen noterar att fartyget är nytt och att allt för det mesta fungerar som det ska.

– Mitt på havet brast förbindelserna en kort stund men annars är allt bra. Jag satt på ett möte.

Umeå ligger på blott några timmars avstånd från Vasa och tvärtom.

På Bottenhavet och ombord Aurora Botnia är det en bit kvar till sommarens högsäsong.

Även på vintern, kanske särskilt då, förstår man hur viktig färjeförbindelsen är.

Aurora Botnia transporterar passagerare och gods året runt över Kvarken. Bästa säsongen är under sommarmånaderna. (Foto: Tommy Pohjola)

Sådant är fartyget

Aurora Botnia är ett modernt fartyg med två fraktdäck. Den rymmer 935 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 filmeter för frakt och bilar.

Fartyget är designat för att vara miljövänligt, med ett maskineri som körs på en dubbelbränsle- och batterilösning.

Den huvudsakliga bränslekällan är flytande naturgas, LNG. Fartyget kommer även att kunna utnyttja biogas.

Allt från design av färjan till passagerarflöde och upplevelse tar hänsyn till miljöaspekterna.