– Tack vare nybygget kan vi också bättre betjäna behoven för olika grupper såsom föreningar, företag och privatpersoner, säger Karoliina Laaksoharju som är enhetschef för Folkhälsan Solvalla idrottsinstitut.

I de moderna mötesrummen med plats för cirka 50 personer kan man förutom traditionella möten även ordna hybridmöten eller hälsofrämjande möten med pausgympa och ståbord, enligt Folkhälsans pressmeddelande.

Det totala beloppet av investeringarna på fastighetssidan är drygt 10 miljoner euro under åren 2022–2024. Fas II, den del som nu färdigställts, höll både tidtabellen och budgeten på cirka 6,5 miljoner euro.

Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, vid Noux Långträsk. Solvalla ligger ca 35 km från Helsingfors centrum, 17 km från Esbo centrum. (Foto: Folkhälsan / skärmdump)

– Det är en bedrift i dessa turbulenta tider. Folkhälsans fastighetschef Dan Brander har tillsammans med planeringsgruppen styrt projektet med fast hand. Nu vidtar fas III, det vill säga förnyandet av elevinternaten, som enligt planerna står färdiga hösten 2024. Efter det blir det dags för en invigning för bland annat alla samarbetspartner och finansiärer, säger Johan Johansson, verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter.